Aanmelden politieke partij

Meld uw politieke partij aan om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de aanmelding kan u doorgeven onder welke naam uw partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezing. De naam van de partij komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet.

aanmelden

aanmelden

melden organisatie

melden organisatie

Aanmelden kan tot en met 20 december.

Wat u moet weten

  • U moet uw partij aanmelden als de partij nog niet eerder heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen
  • U moet uw partij aanmelden als u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel heeft behaald
  • Een politieke partij die al is aangemeld voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten hoeft niet nog een keer aan te melden voor de gemeenteraadsverkiezing.  U kunt hier meer over lezen op de website van de Kiesraad
  • Uw partij heeft statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Het opgeven van een partijnaam (aanduiding) is niet verplicht. Een politieke partij kan meedoen met een ‘blanco lijst’. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en het stembiljet. 

Meesturen

  • Als u iemand machtigt stuur dan het formulier verklaring aanwijzing gemachtigden mee als bijlage 
  • Afschrift van de akte van de notaris met de statuten van de vereniging
  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (gewaarmerkt)

Kosten

U betaalt € 112,50 borg. U betaalt via iDeal nadat u het formulier heeft ingevuld. U krijgt dit bedrag terug als uw partij bij de gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. 
 

Andere aanmeldmogelijkheid

Aanmelden als organisatie.