Registreren naam politieke partij

Registreer de aanduiding van uw politieke partij om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de registratie kan een partij of groepering opgeven onder welke naam zij deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezing. Dit wordt aanduiding genoemd. De naam van de partij komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet. Dit kan tot en met 20 december 2021.

aanvragen

aanvragen

aanvraag organisatie

aanvraag organisatie

Lees eerst onderstaande informatie

Wat u moet weten

 • U moet uw partij inschrijven als de partij nog niet eerder heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen
 • U moet uw partij inschrijven als u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel heeft behaald
 • Uw partij heeft statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het centraal stembureau controleert voor de inschrijving of u de partijnaam mag gebruiken
 • Het registreren van een partijnaam (aanduiding) is niet verplicht. Een politieke partij kan deelnemen met een ‘blanco lijst’. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en het stembiljet. Er staat geen naam.
 • Een politieke partij die geregistreerd staat voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben een ‘doorwerking’ naar de gemeenteraadsverkiezing. Dit betekent dat de partijnaam niet opnieuw geregistreerd hoeft te worden in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezing. U kunt hier meer over lezen op de website van de Kiesraad.
 • De bevoegd bestuurder levert het registratieverzoek in. Dit is de persoon die wordt genoemd in de statuten. En op het gewaarmerkt bewijs staat van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Hoe het werkt

U wilt een nieuwe partij registreren:

 • Stap 1: Zorg ervoor dat u de onderstaande 4 documenten als bestand heeft opgeslagen. Deze voegt u als bijlagen toe bij stap 2. Let op: het formulier verklaring aanwijzing gemachtigden moet u nog eerst printen, invullen en daarna scannen. 
 • Stap 2: Vul het aanvraagformulier in. Er zijn twee opties: vul het aanvraagformulier in als persoon of het aanvraagformulier voor een organisatie. Dit zijn dezelfde formulieren als die onder de groene knop staan bovenin. 

Meesturen

 • Stuur het formulier verklaring aanwijzing gemachtigden mee als bijlage 
 • Afschrift van de akte van de notaris met de statuten van de vereniging
 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (gewaarmerkt)
 • Bewijs van betaling van de borgsom: kopie bankafschrift

Kosten

U betaalt € 112,50 borg. U krijgt dit bedrag terug als uw partij bij de gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.
Stort zelf de borg uiterlijk op 20-12-2021 op rekeningnummer NL09 INGB 0000 8637 40 ten name van Gemeente Nijmegen - Burgerzaken. Zet bij de opmerkingen 'registratie' en uw partijnaam.

Let op: U kunt uw politieke partij tot en met 20 december 2021 aanmelden bij de gemeente.