Stemmachtiging afgeven

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 20 maart of 23 mei? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Uw gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs om namens u te stemmen.

machtigen

machtigen Het inloggen is geannuleerd.

  • U kunt ook iemand machtigen door uw stempas over te dragen:
    • De stempas voor de verkiezingen op 20 maart krijgt u vanaf 25 februari en uiterlijk 6 maart
    • De stempas voor de verkiezingen op 23 mei krijgt u vanaf 29 april en uiterlijk 9 mei
  • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
  • Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
  • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen