Stemmachtiging afgeven

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 17 maart? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Uw gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs om namens u te stemmen.

machtigen

machtigen Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

  • De stempas voor de verkiezingen op 17 maart krijgt u vanaf 22 februari en uiterlijk op 3 maart
  • U kunt iemand machtigen door uw stempas over te dragen
  • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
  • Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen
  • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen