Stemmachtiging afgeven

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 16 maart? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Uw gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs om namens u te stemmen.

Aanvragen per post

Aanvragen per post

Wat u moet weten

 • De stempas voor de verkiezingen op 16 maart krijgt u uiterlijk op 2 maart
 • U kunt iemand machtigen door uw stempas over te dragen of door een volmachtformulier in te vullen en ondertekenen. Dit kan alleen als u beide in Nijmegen woont. 
 • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
 • Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen

Welke machtiging kiest u?

Er zijn twee verschillende manieren om iemand anders te machtigen die ook zelf mag stemmen op de verkiezingsdagen. De meeste mensen kiezen voor de onderhandse volmacht. De twee keuzes zijn: 

Onderhandse volmacht

 • Stap 1: u vult de achterkant van uw stempas in
 • Stap 2: u en de gemachtigde ondertekenen beiden de stempas. Let op: de gemachtigde moet ook in Nijmegen wonen. Op de achterkant van de stempas staat hierover informatie
 • Stap 3: u geeft (een kopie) van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die namens u stemt. Dit mag ook een scan zijn op een smartphone of tablet
 • Let op: de onderhandse volmacht mag niet ingevuld worden op een stembureau. En de volmacht aan iemand anders geven. U vult de achterkant van uw stempas van tevoren in

Schriftelijke volmacht aanvragen

 • Stap 1: vraag de schriftelijke volmacht aan door op de groene knop 'aanvragen machtigen' te klikken
 • Stap 2: print het formulier. Vul beiden het volmachtformulier in en onderteken het formulier  
 • Stap 3: stuur het formulier op naar de gemeente met een postzegel
 • Stap 4: De gemachtigde ontvangt een stempas om namens u te kunnen stemmen.
 • Het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht moet uiterlijk 11 maart 2022 voor 17:00 uur zijn ingeleverd.
 • De volmachtgever en de gemachtigde zijn beide kiesgerechtigd
 • U kunt een ander machtigen die in een andere Nederlandse gemeente woont
 • De gemachtigde kan een volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen

Wat is een volmachtgever?

De volmachtgever geeft aan iemand anders toestemming om iets officieels te doen. Dit betekent dat de volmachtgever aan u toestemming geeft om namens hem/haar te stemmen.

Wat is een gemachtigde?

Een gemachtigde is iemand die namens een ander iets officieels mag doen. Dit betekent dat iemand anders van u toestemming heeft gekregen om namens u te stemmen. Een gemachtigde stemt namens u als u zelf niet naar het stembureau kunt komen.

Volmacht intrekken

Een onderhandse volmacht kan tot het laatste moment ingetrokken worden. U mag de stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.