Stemmen niet-Nederlanders voor de Europees Parlementsverkiezing

U heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar u bent wel inwoner van de Europese Unie. U staat vanaf 9 april 2019 ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijmegen.
Laat u registreren om 23 mei in Nijmegen voor het Europees Parlement te mogen stemmen.

Regelen

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

Het formulier moet uiterlijk 9 april 2019 bij ons binnen zijn

 • Lever het registratieformulier uiterlijk 9 april 2019 bij ons in
   
 • Om 23 mei in Nijmegen te mogen stemmen, moet u naast de registratie voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Vanaf 9 april 2019 of eerder staat u ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijmegen
  • Op 23 mei 2019 bent u 18 jaar of ouder
  • U heeft geen stemverbod in Nederland of in het land van uw nationaliteit
    
 • Wil u bij volgende Europese Verkiezingen weer in het land van uw nationaliteit stemmen?
  1. Trek dan uw registratie in voor uw vertrek uit Nederland. Neem contact met ons op
  2. Meld u bij de overheid in uw land

Stuur met het formulier een kopie mee van een van de volgende identiteitsbewijzen:

 • Geldig paspoort van een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • Geldige identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • Geldig rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • Document dat een vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 moet hebben voor het controleren van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie