Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland

Informatie voor politieke partijen

Doet uw partij mee aan de verkiezingen van de Provinciale Staten? Neem dan contact op het met het centraal stembureau in Arnhem. U kunt de volgende informatie vinden:

  • Meedoen als politieke partij
  • Registreren of aanpassen van de partijnaam 
  • Voorwaarden voor de kandidaatstelling 
  • Inleveren van de verplichte documenten

Verkiezingsposter

Nijmegen maakt gebruik van digitale borden voor de verkiezingsposters. Wilt u een partijposter plaatsen? Neem dan contact op met Image Building

Kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen

Op 30 januari 2023 is de kandidaatstelling voor politieke partijen die in Gelderland meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. De gemeente Arnhem is het centraal stembureau en regelt alles hiervoor.  Voor de kandidaatstelling gelden voorwaarden. En er moeten documenten worden ingeleverd. Daarnaast betalen alle politieke partijen die meedoen een waarborgsom. Neem hiervoor contact op met het centraal stembureau Arnhem.

Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring steunt u een partij die aan de verkiezingen meedoet. U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen in de Stadswinkel of in het Steunpunt Stadswinkel van 16  januari tot en met 30 januari, en op 1 en 2 februari 2023 tot 17.00 uur. Maak een afspraak of loop binnen.

Maak een afspraak

Wat u moet weten

Een partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig in de volgende gevallen:

  • De partij doet voor het eerst mee aan de verkiezingen
  • De partij behaalde geen zetels bij de vorige verkiezingen
  • Een partij doet mee met een blanco lijst (zonder partijnaam)

Voorwaarden

  • U staat binnen de kieskring Nijmegen als kiezer geregistreerd
  • U mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen
  • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken

Meenemen

Extra informatie ondersteuningsverklaringen leest u op de website van de Kiesraad

Algemene informatie over de Provinciale Statenverkiezingen kunt u nalezen op de website van de Kiesraad.

Informatie voor politieke partijen Waterschapsverkiezingen

Doet uw partij in Gelderland mee aan de Waterschapsverkiezingen? Neem dan contact op met het Waterschap Rivierenland.

Contactgegevens Waterschap Rivierenland

Telefoonnummer: 0344 64 90 90. Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur
E-mailadres: waterschapsverkiezingen@wsrl.nl