Zelfstandig stemmen (toegankelijkheid)

Hulpmiddelen voor alle stembureaus

Speciale stembureaus

Dit jaar is er een proef met 2 speciale stembureau's voor mensen die niet (goed) kunnen zien en voor doven en slechthorenden.

In het Zelfregiecentrum kunt u stemmen met een stemmal en soundbox. Ook passen we dit stembureau zoveel mogelijk aan voor mensen met een visuele beperking. U vindt het Zelfregiecentrum op Sint Jorisstraat 72 in Nijmegen.

Wijkcentrum de Schalmei richten we zoveel mogelijk in als stembureau voor doven en slechthorenden. U vindt Wijkcentrum de Schalmei op Symfoniestraat 204 in Nijmegen.

Met de bus naar de speciale stembureaus

Voor het Zelfregiecentrum (Sint Jorisstraat 72) kunt u 2 bushaltes gebruiken:

  • Halte Sint Canisiussingel voor de buslijnen:  82 – 300 – 331 – SB58. Het Zelfregiecentrum is recht tegenover de bushalte (richting de ventweg)
  • Halte Hunnerpark voor de buslijnen: 2 – 13 – 15 – 33 – 80 – SB 58. Het Zelfregiecentrum is recht tegenover de halte

Voor het wijkcentrum De Schalmei (Symfoniestraat 204): gebruik buslijn 6 en stap uit bij halte Winkel Centrum Notenhout. U vindt het wijkcentrum aan uw rechterhand als u de wijk in loopt.

Uitleg over stemmen