Infographic footprint gemeentelijke organisatie 2019 - 2020 - 2021

Doelstelling

Eind 2024 wil gemeente Nijmegen 63,5% minder CO2 uitstoten dan in 2019. Om dit mogelijk te maken richten we ons op het:

  • Vergroenen van de elektra
  • Verduurzamen van de gebouwen
  • Verduurzamen van het wagenpark
  • Onderzoeken van het gebruik nieuwe brandstoffen
  • Verduurzamen van het materieel

Ook doen we mee met meerdere nieuwe ideeën. Zo leren we van anderen en slaan we de handen ineen om samen te werken aan een duurzame toekomst.

2019

Scope 1: 6095,9 ton
Scope 2: 12878,9 ton
Business travel: 81,5 ton

2020

Scope 1: 5247,9 ton (waarvan ruim 3000 ton vanuit gas, ruim 1500 ton vanuit diesel)
Scope 2: 9336 ton
Business travel: 58,9 ton

2021 (eerste half jaar)

Scope 1: 2827,5 ton
Scope 2: 647,2 ton
Business travel: 19,3 ton

Scope 1 gaat over de uitstoot door verbruik van gas en brandstoffen. Scope 2 gaat over het verbruik van elektra en stadswarmte. In de footprint is ook de CO2-uitstoot van Dar en MGR (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en IRVN) meegenomen. De footprint in 2020 van de gemeentelijke organisatie was 12.562 ton. 

In 2020 verbruikte de gemeentelijke organisatie 6.902.721 kWh groen en lokaal opgewekte elektriciteit.