Nieuwe Dukenburgseweg 21

Winkelsteeg, het gebied tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal, krijgt de komende jaren een flinke impuls. De plannen hiervoor staan in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg. Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21) is het eerste concrete project binnen dit gebied. Daarmee is het de springplank voor de gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg. Op deze pagina leest u meer over NDW21. 

NDW21

De gemeente Nijmegen en de Nijmeegse woningcorporaties Talis, Portaal, SSH&, WoonGenoot en Woonwaarts bouwen de komende jaren samen zo’n 500 flexibele en duurzame woningen. De woningen zijn bedoeld voor met name kleinere 1- en 2-persoonshuishoudens. We willen jongeren, studenten, starters en mensen die met spoed een woning zoeken een plek bieden. NDW21 wordt een inclusieve buurt: iedereen is er welkom en mensen hebben oog voor elkaar. Ook krijgen mensen die wat extra zorg en begeleiding nodig hebben hier een plek. Verder is er ruimte voor een aantal mensen om zelf hun huis te bouwen en komen er werkruimtes/ateliers voor ondernemende creatievelingen. Hiermee wordt het een prettige en levendige woon- en werkplek.

Flexibele woningen

De woningen staan er maximaal 20 jaar. Doordat de woningen er tijdelijk staan kunnen we de crisis- en herstelwet gebruiken. Hierdoor kunnen we sneller bouwen. En dat is hard nodig. Nijmegen staat in de top 3 van steden met te weinig beschikbare woningen. Hier moet snel wat aan gebeuren. Daarnaast verandert er met de plannen voor gebiedsontwikkeling veel in de Winkelsteeg. Winkelsteeg wordt een levendig gebied voor wonen, werken en voorzieningen. We willen met NDW21 flexibel zijn om het gebied weer te kunnen aanpassen na 20 jaar. We verwachten dat we de woningen na 20 jaar weer kunnen verplaatsen en op een nieuwe plek gebruiken. 

Bedrijven in de buurt 

We zijn in gesprek met de bedrijven in de buurt. Alle bedrijven die dat wilden, hebben een of meerdere  gesprekken gehad. De bedrijven in de buurt staan over het algemeen open voor de plannen. Sterker nog, een aantal wil ook echt betrokken worden bij NDW21. Natuurlijk zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld over grotere drukte en de combinatie van wonen en  alle activiteiten. Daarover blijven we in gesprek. Ook de brandweer is een van ‘de buren’. Voor hen zijn de uitrijroutes natuurlijk belangrijk. We zorgen ervoor dat deze ook tijdens de bouw gebruikt kunnen worden. 

Aantrekkelijke buurt 

We willen het gebied levendig en dynamisch maken. Een gebied dat steeds verandert en in beweging is. Hiervoor hebben de gemeente en corporaties een aantal plannen. Naast de woningen willen we ontmoetingsplaatsen maken en zorgen voor een aantal voorzieningen voor een kleine groep mensen. Hiervoor werken we samen met (markt)partijen. We denken na over de voorwaarden die ruimte geven om te ondernemen op NDW21. Belangrijk is ook dat het openbaar groen een gezamenlijk karakter heeft en bewoners er prettig kunnen wonen. De woningen staan in het groen en parkeren gebeurt aan de randen van het gebied.

Geïnteresseerd of zelf een huis bouwen

Het is nu nog te vroeg om u in te schrijven. Later dit jaar komen we met meer informatie over de verhuur van de woningen en de mogelijkheden voor werkruimte of het zelf bouwen van een huis. U kunt zich onderaan de pagina inschrijven om op de hoogte te blijven. 

Planning 

Op 14 juli 2021 behandelde de gemeenteraad NDW21. De raad voegde NDW21 toe aan de projecten met een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Met deze verklaring wordt het proces versneld. Hierna besluiten de corporaties en de gemeente definitief over het project. We hopen eind dit jaar te kunnen starten met de werkzaamheden. De verwachting is dat midden 2022 de eerste woningen worden opgeleverd. Eind 2023 is NDW21 klaar en staan er zo’n 500 flexibele woningen. 

Op de hoogte blijven

Op deze pagina vindt u regelmatig updates over NDW21. Wilt u op de hoogte blijven en een paar keer per jaar een update over NDW21 krijgen? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.