Nieuwbouw De Hulsen

De gemeenteraad heeft op 25 november 2020 besloten een deel van het terrein met gebouwen
van Stichting IrisZorg aan de Tarweweg te kopen. De bestaande gebouwen zijn gesloopt en er komen 2 nieuwe gebouwen. 

Voor de nieuwbouw heeft de gemeente een aanbesteding gedaan. De nieuwbouw is waarschijnlijk eind 2024 klaar is. Dan kunnen de dak- en thuisloze mensen die nu tijdelijk op andere locaties wonen, terugkeren naar de nieuwe De Hulsen.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op Mijn Wijkplan.