Kanaalknoop

De komende jaren wordt gewerkt aan de gebieden rondom de brug over het Maas-Waalkanaal die in het verlengde ligt van de Nieuwe Dukenburgseweg. Op deze manier worden Dukenburg, de Winkelsteeg en het centrum van Nijmegen dichter bij elkaar gebracht. Kanaalknoop is een deelgebied van de Winkelsteeg dat aan het kanaal ligt. Het gebied ligt met het gezicht ‘aan het water’.

Woningen

Er worden verschillende soorten appartementen gebouwd met uitzicht over het water. De focus ligt hierbij op een- en tweepersoonshuishoudens, (actieve) senioren , sociale huur en starters. Voor de starters zijn er verschillende appartementen beschikbaar. Daarnaast worden er ook grotere appartementen gebouwd met een buitenruimte. Dit worden hogere woontorens die de brug omarmen. Onderaan de woningen komt er ruimte voor verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de fysiotherapeut, een advocatenkantoor, kinderdagopvang en kleine horeca ondernemingen. Naast alle woningen komt er ook het openbare Park Winkelsteeg. Dit is voor iedereen toegankelijk en zorgt voor groen in dit nieuwe gebied. 

Natuur en groenvoorziening

Op deze manier wordt de Kanaalknoop een groene, actieve, sociale en veilige plek. Zeker onder de bruggen die samen het gebied afsluiten. Een plek waar je in alle rust aan het water kunt wonen, maar ook een sociaal actief leven kan leiden. 

Naast het actieve woongebied is er ook nog de groene strook verderop in de Winkelsteeg. Dit groen zorgt voor een natuurlijke afscheiding naar werk en sportvoorzieningen. 
 

Verkeer 

Voor het langzamere verkeer zoals fietsers en wandelaars kan de brug een flinke drempel zijn. Daarom willen we de hoogteverschillen voor dit langzame verkeer ‘verzachten’. Dit doen we door betere opgangen te maken die geleidelijk naar boven en beneden gaan. 

De auto’s van bewoners staan zoveel mogelijk uit het zicht in een buurthub of een andere parkeerplaats in de directe omgeving.