Verbouwing archeologisch depot aan Nieuwe Dukenburgseweg

Ons archeologisch depot voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg te verbouwen en uit te breiden. 

Samenvoegen gemeentelijke en provinciale collectie

We willen het depot zo verbouwen en inrichten dat het onderdak kan bieden aan zowel de gemeentelijke als de provinciale collectie. Een deel van de provinciale collectie ligt nu tijdelijk vanwege de verbouwing van Het Gelders Archeologische Centrum/Museum G.M. Kam, in het provinciaal depot voor Bodemvondsten van Gelderland in Wijchen, op bedrijvenpark Bijsterhuizen.

Duurzaam bewaren

Met de verbouwing voldoen we aan alle wettelijke eisen voor het duurzaam bewaren van collecties. De verbouwing van het archeologisch depot maakt het mogelijk om de binnentemperatuur op een efficiëntere manier te regelen en zo minder energie te verbruiken. Daarmee draagt de verbouwing bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Nijmegen.

De stand van zaken

De 1e fase van aanbesteding is afgerond waarbij we 3 partijen hebben geselecteerd. In het najaar ontvangen we de voorstellen van de aanbiedende partijen en maken we een keuze. We verwachten begin 2e kwartaal 2024 te kunnen starten met de bouw. De oplevering van de nieuwbouw zal naar verwachting ongeveer een jaar later.