Stationsomgeving Goffert-NTC

Stationsomgeving Goffert is een plek waar werken en wonen samenkomen in een moderne leefomgeving. Betaalbare woningen en goede bereikbaarheid staan in dit gebied centraal. Naast NDW21 is stationsomgeving Goffert-NTC één van de eerste deelgebieden van Winkelsteeg die we gaan ontwikkelen. Hier liggen station Goffert, de centrale OV-haltes, langzame verkeersroutes (wandel- en fietspaden) en de drukke doorgaande wegen. Dit gebied is een belangrijke verbinding met de omliggende wijken en de andere deelgebieden die we nog gaan ontwikkelen in Winkelsteeg.

Aanpassen grote doorgaande wegen

Door het aanpassen van de grote doorgaande wegen is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zo worden de rijbanen van de Graafseweg en de Neerbosscheweg ter hoogte van het NS-station Goffert tegen elkaar gelegd. Zo ontstaat er ruimte voor ruim 1.200 woningen, kantoren, lichte ondersteunende voorzieningen en is er ruimte voor een ov-plein voor bussen. Fiets- en wandelpaden verbinden de omgeving met elkaar. Werknemers van onder andere Noviotech Campus krijgen een fijne omgeving rondom het bedrijf. Het Goffertpark wordt meer in verbinding gebracht door de buitenruimte met station Goffert. door de publieke ruimte die vanaf het station Goffert u begeleidt naar het Goffertpark. 

Ruimte voor Noviotech Campus 

Door de ruimte die ontstaat in de Stationsomgeving kan het Health & High Tech deel van Noviotech Campus fors uitbreiden. De Noviotech Campus heeft plannen voor verschillende nieuwe gebouwen op eigen terrein. De verwachting is dat het terrein de komende jaren ruimschoots verdubbelt in oppervlakte. Door het stationsgebied en de Noviotech Campus fysiek beter te verbinden wordt de Campus onderdeel van de (groene)infrastructuur van het project Winkelsteeg. Het bedrijventerrein van NXP heeft eigen plannen voor een reeks nieuwe gebouwen tot 70 meter hoogte op het NXP-terrein. In tien tot twaalf jaar tijd zal het terrein ruimschoots verdubbelen tot 300.000 vierkante meter.

Wonen en werken

In de Stationsomgeving komen vooral betaalbare woningen. Appartementen voor studenten, starters en jongere expats (mensen uit het buitenland die hier tijdelijk werken). Voor deze groepen zien we kansen voor verschillende banen in research en development en het lab op het gebied van Health & High Tech. Dat kan bij Noviotech Campus zijn, maar ook bij initiatieven op Health & High Tech die in de Stationsomgeving komen. In dit gebied komen gebouwen van verschillende hoogtes. Hiermee willen we de sfeer van de omgeving versterken en ook het aantal gewenste woningen mogelijk maken.  

Natuur en groenvoorziening

Het nieuwe stationsplein krijgt een groene uitstraling met bomen en een opslag voor water. De omgeving sluit aan op het groene karakter van het Goffertpark. De groene openbare ruimte zorgt voor betere wateropvang. Het helpt wateroverlast voorkomen bij hevige regenval en extreme hitte tijdens lange periodes van droogte. Ook zetten we daken in voor wateropvang.

Fiets- en wandelpaden worden vanaf het stationsplein doorgetrokken naar het Goffertpark. Bij evenementen in het Goffertpark kunnen bezoekers straks op een prettige manier vanuit het station naar het park lopen.

Verkeer

In het gebied zorgen we voor voldoende parkeergelegenheid. Ook wordt de ligging naast Station Goffert beter gebruikt waardoor in de toekomst de auto minder gebruikt zal worden. Parkeren kan onder de woonblokken en in parkeerhubs. Bij een parkeerhub kunt u makkelijk overstappen van een auto naar het OV, fiets of deelvervoer. Zo gebruiken we een zo klein mogelijk grondoppervlak. Ook zien we kansen voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen door bewoners en werknemers. 

Autoverkeer rijdt langs de randen van het bebouwde gebied. Alleen voor het bezorgen van pakketten en bevoorrading kan verkeer over het stationsplein rijden, dit heet ook wel een autoluwe zone. In het stationsgebied komen weinig auto’s, waardoor er genoeg ruimte is voor verschillende buitenplekken met groen voor ontmoeten, sport en spel.

De fietsroute vanuit Neerbosch-Oost loopt via het station en over het stationsplein Winkelsteeg in. Ook de snelfietsroute vanuit Dukenburg wordt aan de zuidkant verbonden met het stationsgebied.