Nieuw bestemmingsplan Dukenburg

Stadsdeel Dukenburg is een groen en ruim opgezet stadsdeel. Dukenburgers wonen hier met veel plezier. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan Dukenburg. Naast de sociale aanpak, lopen of starten er onder andere verschillende bouw- en renovatieprojecten. Ook wordt er geld en energie gestoken in duurzame woningen. Tegelijkertijd zijn er meer wensen en plekken waar we in Dukenburg aan de slag willen. We hebben nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarmee we op meer plekken de doelen en wensen voor Dukenburg mogelijk maken. 

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe de ruimte in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Zo staat erin waar gewoond en gewerkt mag worden en waar plek is voor groen, verkeer of bebouwing en hoe hoog deze bebouwing mag zijn. 

Het proces

Op 9 maart 2022 heeft de Raad het bestemmingplan Nijmegen Dukenburg 2021 aangepast vastgesteld. Ook heeft de Raad het Delegatiebesluit schoollocaties en Zwanenveld 14e straat vastgesteld. De stukken kunt u vinden op de agenda van de raadsvergadering van 9 maart 2022 (agendapunt 9.7 en 9.8)

Bestemmingsplan inzien

U kunt bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 vanaf donderdag 24 maart 2022 tot en met 5 april 2022 inzien in de Stadswinkel. U kunt in die periode een beroep instellen als u het niet eens bent met het plan. U kunt het plan ook kijken op Overheid.nl.  

Informatieavond Ontwerp-bestemmingsplan – 2 november 2021

Op 2 november 2021 was de informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan Dukenburg. Bezoekers kwamen in wijkcentrum Dukenburg meer te weten over de ambities voor en de ontwikkelingen in het stadsdeel. Ook is ingegaan op hoe 4 nieuwe ontwikkelingen met het ontwerp bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt:

  • Streekweg 21 , voormalig schoollocatie
  • De Hippe Kip, percelen tussen de Teersdijk en Van Rosenburgweg
  • Dependance Prins Clausschool, Weezenhof 8102 en 8106
  • Maisonnettes Lankforst

Daarna is meer verteld over hoe de procedure verder gaat en was er de gelegenheid om vragen te stellen over de 4 locaties. Bekijk de presentatie (pdf, 16 Mb)

Procedure Wet geluidhinder

Voor de woningbouwlocaties Lankforst, Streekweg 21 en de Oude Dukenburgseweg (herontwikkeling terrein) zijn de maximale geluidsbelastingen vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gebouwd. Dat staat in het ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder.

Bewonersbijeenkomst bestemmingsplan - 17 mei 2021

Op 17 mei 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, partijen en bedrijven in Dukenburg. Tijdens de bijeenkomst spraken we over doelen en wensen voor Dukenburg, lopende ontwikkelingen en het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Bekijk de opname van de bijeenkomst.

Doelen en wensen opgehaald

Samen met bewoners van Dukenburg is er een toekomstverkenning gemaakt, zijn er ideeën opgehaald bij het maken van de Omgevingsvisie voor Nijmegen en bij het maken van het Toekomstplan Kanaalzone Zuid. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke doelen voor Dukenburg.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan Dukenburg? Mail naar bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl.