Opkoopbescherming

De gemeente Nijmegen wil een opkoopbescherming voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000. Dan blijven de goedkope en middeldure woningen beschikbaar voor kopers die zelf in de woning gaan wonen. Zo zijn deze woningen niet beschikbaar en dus beschermd voor beleggers die een woning kopen om te verhuren. 

Wat betekent opkoopbescherming?

Vanaf 2022 is het voor gemeenten in Nederland mogelijk om in de bestaande bouw te verbieden dat na verkoop woningen worden verhuurd. Dit heet de ‘opkoopbescherming’. Na de koop mag de eigenaar de woning voor 4 jaar niet verhuren. Voor verhuur is dan een vergunning nodig. Met deze nieuwe wettelijke mogelijkheid mogen gemeenten woningen in het goedkope en middeldure segment beschermen, dus niet de duurste woningen. Zo komen er meer kansen voor een woning voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen. 

Planning voorstel

  • De gemeenteraad heeft op 2 februari 2022 het Raadsvoorstel Verkenning opkoopbescherming aangenomen. Hierin staat het beleidsvoornemen om een opkoopbescherming in te gaan voeren. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt
  • De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in de 2e helft van 2022 een definitief besluit over de invoering

Meer informatie