Uitstoot en geur

Uitstoot door verkeer, scheepvaart, huishoudens (houtstook), industrie en landbouw hebben invloed op de kwaliteit van de lucht. Allemaal dragen zij eraan bij dat er stoffen vrijkomen in de lucht. Dit heet luchtemissie. In die uitstoot kunnen vervuilende stoffen zitten en dan spreken we van luchtvervuiling. Vervuiling van de lucht wordt veroorzaakt door een mix van verschillende stoffen. In een straat zonder verkeer, maar waar veel hout wordt gestookt, zitten andere stoffen en andere hoeveelheden in de lucht dan in een straat waar veel file staat en de lijnbus iedere 10 minuten stopt bij de halte. 

Nijmegen is al lange tijd bezig om de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt te verbeteren. Om meer te weten te komen over de vervuiling van lucht doen we onderzoek en meten we de uitstoot van stoffen. Wettelijk zijn er normen die bepalen hoe hoog de vervuiling maximaal mag zijn. Hiermee wordt de gezondheid in de gaten gehouden en overlast in de omgeving beperkt. 

Rapport inventarisatie bedrijven met luchtemissie

In 2021 is een inventarisatie gedaan onder bedrijven met luchtemissies in Nijmegen-West en Weurt. Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van een brede aanpak om de luchtkwaliteit in dit gebied verder te verbeteren. Uit de inventarisatie onder bedrijven blijkt dat in Nijmegen-West en Weurt, 15 (vergunningplichtige) bedrijven zijn gevestigd die invloed hebben op de luchtkwaliteit. Dit staat onder andere in een rapport dat na deze inventarisatie is geschreven. U leest meer over de aanleiding om dit rapport te maken en de ten nemen stappen, zoals scherper toezicht op de bedrijven in dit gebied, in het nieuwsbericht van november 2021.  

Geur

Als je iets ruikt wil het niet direct zeggen dat wat je ruikt schadelijk is. Sommige stoffen zijn niet te ruiken maar wel heel schadelijk en sommige stoffen zijn wel te ruiken maar minder of niet schadelijk. Overlast van geur, met name stankoverlast, kan wel zorgen voor irritatie en gezondheidsklachten. Bekende gezondheidsklachten zijn hoofdpijn, misselijkheid en luchtwegklachten. Geuroverlast heeft ook invloed op geluk en woongenot.
In 2022 worden er extra metingen in Nijmegen-West en Weurt uitgevoerd. Hiervoor is een meetplan geschreven. Er wordt, op verzoek van bewoners, ook aandacht besteedt aan geuroverlast.