Verkiezingen

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en is er een referendum.

Stemwijzer MijnStem.nl

Vergelijk de standpunten van de partijen

Referendum 2018

Stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Kandidatenlijsten...

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Stempas

Stempas kwijt of nooit ontvangen?

Stemmachtiging afgeven

Machtig iemand om voor u te stemmen, als u zelf niet kunt

Stemmen per brief

Als u in het buitenland bent tijdens de verkiezingen en toch wilt stemmen

Stemmen in andere gemeente

Vraag een kiezerspas om in een andere gemeente te stemmen voor het referendum

Meehelpen bij de verkiezingen

Meld u aan als teller of stembureaulid

Verkiezingsdebatten

Overzicht debatten