Stemmachtiging afgeven voor 20 maart

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u van 20 februari tot en met 20 maart niet thuis bent? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Uw gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs om namens u te stemmen.

machtigen Het inloggen is geannuleerd.

Gebruik dit formulier alleen als u van 20 februari tot en met 20 maart niet thuis bent, waardoor u uw stempas niet kunt overdragen aan uw gemachtigde.

  • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
  • Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
  • De gemachtigde mag uw stem alleen gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen