Tellen van de stemmen

Nijmegen doet mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen.

21 maart

Na het sluiten van de stembureaus vindt een voorlopige telling plaats op lijstniveau: dat wil zeggen de stemmen per partij en niet op de afzonderlijke kandidaten. Iedereen kan hierbij zijn.
Deze voorlopige uitslag wordt op 21 maart bekend gemaakt.

22 maart

In de Jan Massinkhal vindt de openbare telling van de stemmen per kandidaat plaats.
Dit doet een aparte groep tellers onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau. Iedereen kan hierbij zijn.  
Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast.

23 maart

De definitieve uitslag wordt om 10.00 uur tijdens de openbare zitting in het stadhuis bekend gemaakt. 

Doel van het centraal tellen

Nijmegen doet met nog 20 gemeenten mee aan dit experiment om de stemmen centraal te tellen. Doel is om het tellen beter, betrouwbaarder, transparanter en beter controleerbaar te maken.