Financiële stukken

Op zoek naar financiële cijfers over de gemeente Nijmegen?

Portal financiën

Portal financiën Het inloggen is geannuleerd.

Stadsbegroting

In de begroting zijn de besluiten uit de Zomernota uitgewerkt. De raad besluit over de begroting en stelt daarmee vast wat de bedragen zijn die de gemeente het komende jaar kan besteden. 

Bekijk de meest recente Stadsbegroting.

Zomernota: wijzigingen op de begroting

De Zomernota informeert u ieder jaar over de wijzigingen op de begroting van het lopende jaar en de aanpassingen die opgenomen zullen worden in begroting voor de vier jaar erna.

Bekijk de meest recente Zomernota.  

Nota Slotwijzigingen

De nota Slotwijzigingen gaat over de uitvoering van de Stadsbegroting. Hierin staan de financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de begroting staan.

Stadsrekening

De Stadsrekening is het jaarverslag van de gemeente. Hierin legt de gemeente verantwoording af over het uitvoeren van de begroting.

Bekijk de meest recente Stadsrekening