Bezwaar maken (gemeenteraad)

Het kan gebeuren dat de gemeenteraad een besluit neemt waar u het niet mee eens bent. U kunt tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen.

Hiervoor gelden twee regels:

  • de gemeente moet het bezwaarschrift  binnen 6 weken na het genomen besluit ontvangen
  • u bent belanghebbende (u kunt aantonen dat het raadsbesluit u schade toebrengt)

Commissie

Een speciale commissie handelt de bezwaarschriften af. Heeft u vragen? Neem dan contact op met René Pfennings, secretaris van de commissie voor bezwaarschriften op tel. 024 – 329 32 51 of stuur een mail: r.pfennings@nijmegen.nl