Klacht indienen (gemeenteraad)

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over de gemeentelijke dienstverlening of over het optreden van een gemeentelijk ambtenaar of bestuurder. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Klacht over gemeenteraadslid of ambtenaar van de griffie?

Dan kunt u een brief sturen aan:

Gemeente Nijmegen
t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

In het onderwerp geeft u aan dat het om een klacht gaat. In de brief vertelt u waarover u klaagt: wat is er volgens u niet goed gegaan en wie waren daarbij betrokken?

Voor een inhoudelijk bezwaar tegen een raadsbesluit dient u een bezwaarschrift in.