Volksraadpleging (referendum)

In een volksraadpleging (referendum) kunnen inwoners zich uitspreken over een bepaald onderwerp. Dat kan gaan over bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe woonwijk, de aanleg van parkeerplaatsen of de veiligheid in de stad. Maar niet over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven, de vaststelling van de begroting en jaarrekening van de gemeente en de benoeming en het ontslag van ambtenaren.

Er zijn twee soorten volksraadplegingen:

  1. Een volksinitiatief is een volksraadpleging over een onderwerp waarover nog geen besluit bestaat. Via de volksraadpleging kunnen inwoners een oordeel geven over het nieuwe idee
  2. Een correctief referendum is een volksraadpleging over een raadsbesluit. Inwoners kunnen aangeven of ze voor of tegen het raadsbesluit zijn

Hoe dient u een verzoek in?

Iedereen in Nijmegen kan een verzoek voor een volksraadpleging doorgeven aan de gemeenteraad. Dat kan een inwoner zijn, maar ook een politieke partij of een belangengroep.
In het verzoek moet duidelijk zijn:

  • Wat het onderwerp is?
  • Welke vraag u wilt stellen aan de inwoners van Nijmegen?
  • Wie het verzoek ondersteunen? Iedereen die het verzoek ondersteunt vermeldt: naam, geboortedatum, adres en het nummer van het legitimatiebewijs. Hoeveel handtekeningen nodig zijn, hangt af van het soort volksraadpleging

Wie ziet toe?

Een onafhankelijke commissie ziet  toe op het naleven van de regels uit de referendumverordening. De commissie adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over alles wat met het referendum te maken heeft. De leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of een gemeentelijke commissie.