Auditcommissie

Deze commissie is één van de controle-instrumenten van de gemeenteraad en werkt als ‘ogen en oren’ van de gemeenteraad.

De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

 • accountantscontrole
 • producten zoals: Perspectiefnota, Stadsbegroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota en Stadsrekening
 • risicomanagement
 • sturing en control
 • afstemming van onderzoeken van het college, de accountant en de Rekenkamer

Leden

 • Erik van Zanten (voorzitter, VVD)
 • Cherelle de Leeuw (GroenLinks)
 • Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.nu)
 • Marijke Synhaeve (D66)
 • Charlotte Brand (PvdA)
 • Wendy Grutters (Stadspartij DNF)