Auditcommissie

Deze commissie is één van de controle-instrumenten van de gemeenteraad en werkt als ‘ogen en oren’ van de gemeenteraad.

De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

 • accountantscontrole
 • producten zoals: Perspectiefnota, Stadsbegroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota en Stadsrekening
 • risicomanagement
 • sturing en control
 • afstemming van onderzoeken van het college, de accountant en de Rekenkamer

Leden

 • Rachel Brouwer (voorzitter, D66)
 • Paul Eigenhuijsen (Liberaal Nijmegen)
 • Rutger Zwart (PvdA)
 • Albaer Hillen (Stadspartij DNF)
 • Inge van Dijk (VVD)
 • Bram Friesen (GroenLinks)