Euregiodelegatie

De Euregio Rijn-Waal is een gemeenschappelijke regeling. Zo’n 61 Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en organisaties (op vrijwillige basis) zijn lid.

De Euregio heeft onder andere de volgende doelen:

  • Het sterker maken van de internationale samenwerking, met name over de grens met Duitsland
  • Het verkleinen van (politieke) verschillen (bijvoorbeeld op het terrein van reddingsdiensten en natuurbescherming)
  • Het stimuleren van sociale contacten tussen Duitsers en Nederlanders in de grensregio (scholierenprojecten, sport- en cultuurevenementen)
  • Het geven van adviezen aan burgers en organisaties in Nederlands-Duitse zaken
  • Het vertegenwoordigen van de belangen van de grensregio’s en hun bewoners.

Leden

  • Jeanine Brummel – Ahlaloum (lid)
  • Toon van Gent (lid)
  • Theo de Wit (lid)
  • Maarten Bakker (plv. lid)
  • Joep Bos-Coenraad (plv. lid)