Presidium

Het Presidium bestaat uit 5 raadsleden die het programma van de Politieke Avond beoordelen. De burgemeester is adviseur van het Presidium.
Wilt u inspreken over een onderwerp? Stuur dan een mail naar de griffie.

Leden

  • Pepijn Oomen (plaatsvervangend voorzitter van de raad, GroenLinks)
  • Mark Buck (CDA)
  • Matthias van Hunnik (SP)
  • Inge van Dijk (VVD)
  • Grete Visser (D66)