Raadscommissie voor grondexploitatie Waalsprong en Waalfront

Deze commissie volgt alle ontwikkelingen over de grondexploitatie Waalsprong en Waalfront en adviseert de raad hierover. De commissie vergadert zoveel mogelijk tijdens de Gespreksrondes van de Politieke Avond van de gemeenteraad.

Leden

 • Noël Vergunst (voorzitter, GroenLinks)
 • Pepijn Oomen (plaatsvervangend voorzitter, GroenLinks)
 • K.A. Lokker (GroenLinks)
 • M. Smit (GroenLinks)
 • R. El Hafi (D66)
 • J.W.H. van Hooft (SP)
 • M. Feddema (SP)
 • M.C.W. Bakker (VVD)
 • D. Walraven (VVD)
 • J.T.L.J.A. Broeren (Stadspartij DNF)
 • A.H.W. Hillen (Stadspartij DNF)
 • C.J.M. Brand (PvdA)
 • S. Engelen (PvdA)
 • M.T. Buck (CDA)
 • D.A.N. van Luik (CDA)
 • M.E.C. van Doorn (Partij voor de Dieren)
 • E.A.H. Lauret (Partij voor de Dieren)
 • J.V.J. van Deurzen (50PLUS)
 • A.J. Roes (Gewoon Nijmegen)
 • P. Eigenhuijsen (Voor Nijmegen.NU)
 • W.J. Reichgelt (50PLUS)