Raadscommissie voor grondexploitatie Waalsprong en Waalfront

Deze commissie volgt alle ontwikkelingen over de grondexploitatie Waalsprong en Waalfront en adviseert de raad hierover. De commissie vergadert zoveel mogelijk tijdens de Kamerronde van de Politieke Avond van de gemeenteraad.

Leden

  • Noël Vergunst (voorzitter, GroenLinks)
  • Pepijn Oomen (plaatsvervangend voorzitter, GroenLinks)

(maximaal 2 afgevaardigden per raadsfractie):

  • Pieter de Wit en Puck Sanders (D66)
  • Ruud Klein Hemmink (Gewoon Nijmegen)
  • Dennis Walraven en Nick de Graaf (VVD)
  • Mark Buck en Jurijn de Vos, vervanger Ronnie Raghoe (CDA)
  • Michel Hulskorte en Hans van Deurzen (VSP)
  • Hans van Hooft en Bart van Berkel (SP)
  • Rutger Zwart en Giselle Schellekens, vervanger Rosa Kindt (PvdA)
  • Jean-Paul Broeren en John Brom (Stadspartij DNF)