Inspreken bij Politieke Avond

Wilt u uw mening geven over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit neemt?

Mail

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen inspreken tijdens de burgerronde van de Politieke Avond. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar griffie@nijmegen.nl

Geef het volgende door bij uw aanmelding:

  • Uw naam en of u namens uzelf of een organisatie spreekt
  • Het onderwerp op de agenda
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer

Let op: meld u tenminste 2 dagen voor de vergadering aan, zodat de raadsleden op tijd geïnformeerd zijn.

Inspreken vindt altijd plaats tijdens de Burgerronde. Tijdens de afspraak schuift u aan tafel met verschillende raadsleden. Zodra uw onderwerp aan bod is kunt u uw mening toelichten aan de raadsleden. Vervolgens gaan de raadsleden met u in gesprek.

Uw mening wordt meegenomen tijdens de latere bespreking van het onderwerp in de Kamerronde.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de Burgerronde? Dan kunt u uw inspraakreactie ook op (digitaal) papier aanleveren. Uw reactie publiceren wij op onze website bij het betreffende agendapunt, dit kan anoniem.

Een andere mogelijkheid om uw mening te geven is via het aanbieden van een petitie. Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur. Met een petitie kunt u laten zien dat veel mensen het met u eens of oneens zijn over een bepaald onderwerp in de gemeente Nijmegen.