Inspreken bij Politieke Avond

Wilt u in gesprek met de raad over een bepaald onderwerp? Stuur de griffie een mail.

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen inspreken tijdens een inspraak van de Politieke Avond. Meld u aan door een email te sturen naar griffie@nijmegen.nl

Geef het volgende door bij uw aanmelding:

  • Uw naam en of u namens uzelf of een organisatie spreekt
  • Het onderwerp 
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer

Let op: meld u tenminste 2 dagen voor de vergadering aan, zodat de raadsleden op tijd geïnformeerd zijn.

Tijdens de inspraak kunt u in gesprek gaan met de raadsleden over een onderwerp naar keuze. U start met een korte pitch van (2 minuten) waarin u uw onderwerp, idee of probleem kort toelicht. Vervolgens kunt u hier in een gesprek met de raad over doorpraten. De input uit deze gesprekken kan de raad meenemen naar de volgende ronde om hier verder met elkaar over door te praten.

Een andere mogelijkheid om uw mening te geven is via het aanbieden van een petitie. Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur. Met een petitie kunt u laten zien dat veel mensen het met u eens of oneens zijn over een bepaald onderwerp in de gemeente Nijmegen.