Vergaderingen, stukken, uitzendingen, initiatiefvoorstellen en archief gemeenteraad

Agenda's, stukken, initiatiefvoorstellen en (archief) verslagen. Uitzending gemist en live uitzending Politieke Avonden gemeenteraad.

Kijk op

Een volledig overzicht van alle vergaderingen van de gemeenteraad vindt u in het vergaderschema. Hier vindt u ook de agenda's en bijbehorende stukken. 

De politieke avonden kunt u live volgen. Ook kunt u gebruik maken van uitzending gemist.

Raadsbesluitenlijsten en raadsnotulen van de Politieke Avonden van de gemeenteraad op volgorde van datum.

31 januari 2018

20 december 2017

13 december 2017

15 november 2017

1 november 2017

27 september 2017

13 september 2017

5 juli 2017

28 juni 2017

14 juni 2017

17 mei 2017

12 april 2017

29 maart 2017

8 maart 2017

15 februari 2017

18 januari


Eerdere besluitenlijsten, notulen en overige archiefstukken, vindt u op archiefweb.eu.

Raadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de raad als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.
In de meeste gevallen wordt het voorstel eerst naar het college gestuurd voor een reactie. Het college bekijkt dan of het voorstel uitvoerbaar is. Vervolgens bespreken de (meest betrokken) raadscommissies het voorstel, met de eventuele reactie van het college. Daarna bespreekt de gemeenteraad het initiatiefvoorstel. Voordat in de besluitronde een besluit wordt genomen, bespreekt de raad het voorstel nog in een gespreksronde. 

Hieronder een overzicht van initiatiefvoorstellen die in 2018 zijn ingediend:

Oudere initiatiefvoorstellen vindt u op archiefweb.eu