Zo werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Nijmeegse gemeenteraad is gekozen door de inwoners van de stad en bestaat uit 39 leden.

Bekijk de film en zie hoe u mee kunt praten of in contact kunt komen met de gemeenteraad over wat er gebeurt bij u in de straat, in de wijk of in de stad.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 taken:

  • Vaststellen grote lijnen voor het beleid van de gemeente
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert
  • Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van Nijmegen

Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid zoals de raad dat vaststelt. Kortom: het college vormt het dagelijks bestuur, de gemeenteraad bepaalt de richting en controleert. De voorzitter van de raad is de burgemeester.

De gemeenteraadsleden gebruiken verschillende instrumenten om hun taken uit te voeren. Een overzicht van deze instrumenten staat in de instrumentenladder 2018.