20 jaar Rekenkameronderzoek

De Rekenkamer gaat na wat geleerd kan worden uit (bijna) 20 jaar Rekenkameronderzoek. Lees hoe de Rekenkamer het onderzoek 'Lessen uit 20 jaar Rekenkameronderzoek' aanpakt.