Regionaal rekenkamerrapport: Grip krijgen op Veilig Thuis

De Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen onderzoek gedaan naar de inrichting en het bestuur van Veilig Thuis Gelderland Zuid.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan in:

Daarnaast heeft de Rekenkamer nog een oplegnotitie (pdf, 825 kB) gemaakt, waarin specifiek Nijmeegse zaken aan de orde komen.

Lees hier het persbericht (pdf, 101 kB)

Raadsbehandeling

De behandeling van het rapport is voorlopig als volgt:

  • Politieke Avond 13 juni 2018: presentatie door de Rekenkamer in de Inspraakronde
  • Politieke Avond 20 juni 2018: gesprek tussen raad en portefeuillehouder(s) in de Gespreksronde
  • Politieke Avond 4 juli 2018: besluitvorming door de raad over het raadsvoorstel Grip krijgen op Veilig Thuis (pdf, 201 kB)