Regionaal rekenkamerrapport: Grip krijgen op Veilig Thuis

De Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen onderzoek gedaan naar de inrichting en het bestuur van Veilig Thuis Gelderland Zuid.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan in:

Daarnaast heeft de Rekenkamer nog een oplegnotitie (pdf, 821 kB) gemaakt, waarin specifiek Nijmeegse zaken aan de orde komen.

Lees het persbericht (pdf, 101 kB)

Op 28 mei 2018 organiseerden de rekenkamer(commissie)s een bijeenkomst voor alle raadsleden uit de regio Gelderland Zuid over het rapport. Lees het verslag van die avond.

Raadsbehandeling

De behandeling van het rapport was als volgt:

  • Politieke Avond 13 juni 2018: presentatie (pdf, 58 kB) door de Rekenkamer in de Inspraakronde
  • Politieke Avond 20 juni 2018: gesprek tussen raad en portefeuillehouder(s) in de Gespreksronde. Lees het verslag (pdf, 125 kB)
  • Politieke Avond 4 juli 2018: debat in de raad (pdf, 453 kB). Besluit (pdf, 201 kB) door de raad

Verbetertraject

De stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen en toezeggingen is teruggekoppeld in: