Sport, geld en de stad, financiële ondersteuning sportverenigingen door de gemeente

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente. De resultaten van het onderzoek leest u in het rapport Sport, geld en de stad.

Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies over de jaren 2010 tot en met 2014. De gemeente verstrekt directe subsidies aan sportverenigingen (en andere sportorganisaties) voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering voor trainers of bestuursleden of voor het aanstellen van een betaalde trainer. Bij indirecte subsidies gaat het om de kosten die de gemeente maakt voor sportaccommodaties die niet gedekt worden door de huur die sportverenigingen betalen.

Raadsbehandeling  

Op 9 september presenteerde de Rekenkamer tijdens de Burgerronde van de Politieke Avond het rapport aan leden van de gemeenteraad en andere belangstellenden. Download de uitgeschreven presentatie (pdf, 139 kB) en dia's (pdf, 297 kB) met aanbevelingen. Het rapport is tijdens de Politieke Avond van 23 september behandeld in de Kamerronde. Dat houdt in dat dan leden van de raad in debat gingen met de wethouder en elkaar over het rapport. De wethouder heeft in het debat enkele toezeggingen (pdf, 31 kB) gedaan aan de raad. Download het woordelijke verslag van die Kamerronde (pdf, 139 kB)

Verbetertraject 

In de jaarverslagen heeft de Rekenkamer de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen en toezeggingen teruggekoppeld: