Strategische aan- en verkopen van grond en gebouwen

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de strategische aan- en verkopen van grond en gebouwen en de strategische voorraad in de periode 2013 - 2015.

De behandeling van het rapport door de gemeenteraad zag er als volgt uit:

  • Politieke Avond 30 november: presentatie door de Rekenkamer in de Burgerronde
  • Politieke Avond 14 december: gesprek tussen raad en portefeuillehouder(s) in de Kamerronde
  • Politieke Avond 21 december: besluitvorming naar aanleiding van het rapport in de Besluitenronde.

In het jaarverslag 2016 heeft de Rekenkamer de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen teruggekoppeld.  

Bij de behandeling van het Rekenkamerrapport heeft de gemeenteraad het college opgedragen alle aanbevelingen te verwerken in de nota Grondbeleid. De Rekenkamer is nagegaan in hoeverre dat is gebeurd en heeft de raad daar over geïnformeerd met deze brief.