De Rekenkamer onderzoekt hoe de toegang tot ondersteuning voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is georganiseerd. Zij bekijkt hoe cliënten die ervaren en of deze voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige eisen. Lees hoe de Rekenkamer het onderzoek: toegang ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (pdf, 78 kB) aanpakt.