Toegang tot de Wmo

In 2019 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wmo vanuit het perspectief van cliƫnten. Krijgen zij de behandeling die ze op grond van de wet en het gemeentelijk beleid zouden moeten krijgen? En hoe ervaren zij de manier waarop zij worden behandeld? De gemeenteraad heeft alle aanbevelingen uit het rekenkamerrapport overgenomen. In 2020 heeft de rekenkamer onderzocht of de informatievoorziening aan inwoners en de gemeenteraad inmiddels is verbeterd.

Lees de rekenkameronderzoeken 'Toegang tot de Wmo'.