Uitvoering Wet openbaarheid bestuur

De rekenkamer doet op dit moment gelijktijdig met rekenkamers die samen werken voor bijna 100 gemeenten, waterschappen en provincies onderzoek naar de Wet openbaarheid bestuur. Lees hoe de rekenkamer dit onderzoek aanpakt: onderzoek Uitvoering Wet openbaarheid bestuur.