Uitvoering Wet openbaarheid bestuur

De rekenkamer heeft gelijktijdig met rekenkamers van 83 andere gemeenten onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook heeft de rekenkamer vooruitgekeken naar de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). Lees de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in de Rekenkamerbrief Uitvoering Wob / vooruitblik uitvoering Woo.