Organogram

Bij de gemeente Nijmegen werken ruim 1.600 mensen. Hoe de organisatie van de gemeente Nijmegen er uitziet vind je in het organogram.

De stad Nijmegen 

De gemeente Nijmegen is met bijna 180.000 inwoners de tiende stad van Nederland. Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een rijke geschiedenis en heeft als slogan ‘old city, young vibe’. Want de universiteitsstad kent een rijk cultureel leven en innovatieve bedrijvigheid. Jaarlijks wordt er een groot aantal evenementen georganiseerd. Nijmegen is in veel opzichten ook een groene stad en is de grootste gemeente van Oost-Nederland. Bekijk de introductiefilm Welkom in Nijmegen

Over de gemeente

Werken voor de gemeente betekent werken voor een bestuur dat bijna 180.000 Nijmegenaren vertegenwoordigt. Dat doe je samen met 1.600 collega's. Die op hun eigen manier bijdragen aan de stad waar we zo trots op zijn. En  dit doen we met een grote betrokkenheid bij onze stad en haar inwoners. Onze 3 kernwaarden zijn:

 • We werken vanuit ons hart, van én voor onze stad.
 • Voor én met de inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen.
 • Daarbij is vertrouwen ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentesecretaris heeft de algemene dagelijkse leiding over de organisatie. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de bedrijfsmatige, beleidsmatige en ondersteunende afdelingen en de bestuursorganen. Die in deze netwerkorganisatie nauw met elkaar samenwerken. De gemeente werkt voor de stad Nijmegen en haar inwoners. Om goed in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving is de gemeente opgezet als een platte, wendbare netwerkorganisatie.

Bedrijfsmatige afdelingen

Er zijn 5 bedrijfsmatige afdelingen: 

 • Publiekszaken (PU)
 • Stadsbeheer (SB)
 • Stadsrealisatie (SR) 
 • Vastgoed Sport en Accommodaties (VSA)
 • Zorg en Inkomen (ZI)

Beleidsmatige afdelingen

Er zijn 2 beleidsmatige afdelingen:

 • Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
 • Stadsontwikkeling (ST)

Ondersteunende afdelingen

Er zijn 3 ondersteunende afdelingen:

 • Financiën (FA)
 • Personeel, Informatie en Facilitair (PIF)
 • Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning en Advies (VJB)
  Onder bestuursondersteuning en advies valt communicatie, statistiek en het bestuurssecretariaat 

Bestuursorganen

Directie/ GMT

 • directeur
 • gemeentesecretaris
 • concernmanagers
 • stadscontrol

Bestuur