Organogram

Bij de gemeente Nijmegen werken ruim 1.600 mensen. Hoe de organisatie van de gemeente Nijmegen er uitziet vind je in het organogram.

De stad Nijmegen 

De gemeente Nijmegen is met bijna 180.000 inwoners de tiende stad van Nederland. Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een rijke geschiedenis en heeft als slogan ‘old city, young vibe’. Want de universiteitsstad kent een rijk cultureel leven en innovatieve bedrijvigheid. Jaarlijks wordt er een groot aantal evenementen georganiseerd. Nijmegen is in veel opzichten ook een groene stad en is de grootste gemeente van Oost-Nederland. Bekijk de introductiefilm Welkom in Nijmegen

Over de gemeente

Werken voor de gemeente betekent werken voor een bestuur dat bijna 180.000 Nijmegenaren vertegenwoordigt. Dat doe je samen met 1.600 collega's. Die op hun eigen manier bijdragen aan de stad waar we zo trots op zijn. En  dit doen we met een grote betrokkenheid bij onze stad en haar inwoners. Onze 3 kernwaarden zijn:

 • We werken vanuit ons hart, van én voor onze stad.
 • Voor én met de inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen.
 • Daarbij is vertrouwen ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentesecretaris heeft de algemene dagelijkse leiding over de organisatie. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de bedrijfsmatige, beleidsmatige en ondersteunende afdelingen en de bestuursorganen. Die in deze netwerkorganisatie nauw met elkaar samenwerken. De gemeente werkt voor de stad Nijmegen en haar inwoners. Om goed in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving is de gemeente opgezet als een platte, wendbare netwerkorganisatie.

Bedrijfsmatige afdelingen

Er zijn 5 bedrijfsmatige afdelingen: 

 • Publiekszaken (PU): verbeteren gemeentebrede dienstverlening, het organiseren van verkiezingen, afspraken afhandelen aan de balies in de Stadswinkel, Klant Contact Centrum voor gemeentebrede vragen per telefoon, en het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Burgerlijke Stand en de Registratie Niet-ingezeten.
 • Stadsbeheer (SB): onderhoud en beheer van de fysieke ruimte in de stad, onder andere: wegen, bomen, riolering, afval
 • Stadsrealisatie (SR): ruimtelijke projecten realiseren in de stad, ruimtelijke planvorming, archeologie en bodemkwaliteit
 • Vastgoed Sport en Accommodaties (VSA): beheer van het gemeentelijk vastgoed (gebouwen), accommodaties en sport
 • Inkomen, Zorg & Leerrecht (IZ&L): uitvoeren van beleid en wettelijke regelingen over jeugd en gezin, zorg, inkomensondersteuning, uitkeringen, leerrecht, armoedebestrijding en schuldhulpverlening

Beleidsmatige afdelingen

Er zijn 2 beleidsmatige afdelingen:

 • Maatschappelijke Ontwikkeling (MO): ontwikkelen van toekomstig beleid over jeugd en gezin, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen, onderwijs, cultuur en sport en subsidies
 • Stadsontwikkeling (ST): ontwikkelen van toekomstig beleid over duurzaamheid en klimaatbeheer, projectontwikkeling en wonen, stedelijke ontwikkeling en grondbeleid, mobiliteit en bereikbaarheid, planexploitatie, economische ontwikkeling en cultureel erfgoed en archeologie

Ondersteunende afdelingen

Er zijn 3 ondersteunende afdelingen:

 • Financiën (FA): financiële administratie, gemeentebelastingen, advies & control, inkoop
 • Personeel, Informatie en Facilitair (PIF): personeelszaken, basis- en GEO informatie, ontwikkeling, advies en beheer op het gebied van informatie, facilitaire zaken, regionaal archief
 • Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning en Advies (VJB): bestuurs- en organisatieondersteuning, sociale en fysiek veiligheid, juridische zaken, communicatie, strategie, public affairs en onderzoek en statistiek 

Bestuursorganen

Directie/ GMT

 • Directeur
 • Gemeentesecretaris
 • Concernmanagers
 • Stadscontrol, inclusief: Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Chief Information Security Officer (CISO)

Bestuur