Het aantal reizigers op het station Nijmegen groeit. Om reizigers te stimuleren de trein te nemen in plaats van de auto, is het belangrijk dat het station goed bereikbaar is voor reizigers.

Fietsenstallingen

Aan de fietsenstallingen gaat veel veranderd worden. Het uitgangspunt is dat het station goed bereikbaar moet zijn voor fietsers. De gemeente en ProRail willen de bestaande ondergrondse fietsenstalling vervangen voor een nieuwe ondergrondse stalling met 7000 plaatsen.

  • Als alle fietsen in de ondergrondse stalling komen, komt er op de plek van de huidige 'fietsflat' ruimte voor een plein met bijvoorbeeld horeca-terrassen en meer groen
  • Fietsenstalling onder doornroosje? staat deze los van de 7000 nieuwe stallingen?
  • Fietsenstalling onder het plein? deze wordt samengevoegd met de fietsflat?
  • Nieuwe fietsenstalling aan de westzijde

Capaciteitsprobleem bus

Het busvervoer wordt aangepakt er zijn nu een aantal ongewenst situaties:

  • Doordat er te weinig perrons zijn, is er nu te weinig plaats. Dit heeft als gevolg dat het verkeer vertraagd
  • De wachtruimte zoals die er nu is niet genoeg bedekking. Bij wind en regen en in de spits kunnen er te weinig mensen onder schuilen
  • Veel mensen lopen over de busbaan aan de noordoostzijde naar de Burgemeester Hustinxstraat, waardoor het gevaarlijk kan zijn
  • Bussen parkeren op het moment tijdelijk langs de Burgemeester Hustinxstraat en langs de Spoorstraat. Deze plaats van bussen past niet bij het idee van de kwaliteit van het station

Het doel van de provincie Gelderland (als opdrachtgever voor het regionaal vervoer) is om de busvervoer een passend onderdeel te laten zijn van het station van goede kwaliteit. De bestaande busperrons aan de noordoostzijde zullen worden vergroot. Ook wordt de wachtruimte verbeterd.

Aan de zuidoostzijde (Mercure-zijde) zal ruimte moeten worden gemaakt om buslijn 10 (richting Campus Heyendaal met Radboud universiteit en UMC Radboud) op een goede manier bereikbaar te maken. Het doel hiervan is dat er minder bussen voor het station langs hoeven te rijden.

Taxi en Kiss & Ride

Bij de aanpassingen van bus plekken wordt er ook rekening gehouden met belangrijke taken die bij het station horen zoals een goede bereikbaarheid van de Kiss&Ride locatie, taxi's en ruimte voor de inzet van bussen bij vervangend treinvervoer.

Park & Ride aan westzijde is hier al iets over bekend?

Samenwerkende partijen stationsgebouw

Planning

start en einddata