Centrumkwartier

Het Centrumkwartier gaat over ontwikkelingen aan de centrumzijde van het station. Het gaat onder andere over het gebied tussen het station, het oude belastingkantoor aan de Stieltjesstraat en de plek van Metterswane. 

Nieuwbouw

De Nijmeegse stationsomgeving wordt een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven. In onze nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf, 38 MB) en in de Woondeal die we met het Rijk hebben gesloten, is het stationsgebied aangewezen als belangrijk gebied voor nieuwe woningen. In het Centrumkwartier wordt gewerkt het Nieuwe Metterswane

Ook zijn er voorstellen gemaakt voor nieuwbouw op Van Schaeck Mathonsingel op de plek waar voorheen een restaurant zat. Ook wordt de Stadsschouwburg verbouwd en aangepast. Voor de langere termijn willen we in het Centrumkwartier het politiebureau en het oude belastingkantoor aanpakken.

Metterswane

Wat komt er? 

Op de plek van het oude kantoorgebouw Metterswane aan het Stationsplein zijn er plannen voor nieuwbouw . Het is een hele belangrijke zichtbare plek en markeert de route tussen station en de stad. Het gebouw moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het stationsgebied.  

Waarom dit project? 

Het oude Metterswane is al enige jaren geleden gesloopt en het terrein ligt braak. Vanuit de stad is een grote vraag naar woningbouw. Deze plek dichtbij het centrum en het station is een uitermate geschikte plek voor woningbouw. Op de begane grond is ruimte voor bijvoorbeeld een supermarkt en horeca. 

Hoe ver is het plan? 

Het bestemmingsplan is eind 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In een bestemmingsplan staat waar gebouwd of verbouwd kan worden. Daarnaast staat erin waar een winkel, een bedrijf of horeca mag komen en hoe hoog er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is definitief. 

De ontwikkelaar heeft laten weten dat er vertraging is opgelopen met de herbouw van Metterswane. Een van de redenen waarom de eerdere planningen niet meer wordt gehaald, zijn de gestegen bouwkosten. Een andere reden die voor vertraging zorgt is de aangekondigde rijksmaatregel om een maximaal hoogte aan het bedrag voor woningen in de categorie middeldure huur in te stellen. 

Wat merk je wanneer? 

Het bestemmingsplan is definitief (onherroepelijk). Vanwege de vertraging weten we niet wanneer er gebouwd gaat worden. 

Randstad- en Talislocatie

Wat komt er?

In het Randstadgebouw aan het Keizer Karelplein 32 zitten op dit moment kantoren. Hendriks Ontwikkeling uit Oss wil hier woningen bouwen, waarbij op de begane grond andere functies mogelijk zijn. 

De hiernaast gelegen appartementen van Talis aan de Van Schaeck Mathonsingel zijn erg verouderd. Talis wil hier ook nieuwe woningen bouwen. Om hoeveel woningen het gaat en hoe het er straks uit komt te zien is nu nog niet bekend.  

Waarom dit project?

In Nijmegen is veel behoefte aan woningbouw. Door de ontwikkeling van het kantoorpand en de appartementen samen te voegen, kunnen er veel woningen gebouwd worden. 

Hoe ver is het plan?

De gemeente heeft een bureau opdracht gegeven om een cultuurhistorisch rapport te maken van het grotere gebied waar deze locatie onderdeel van is. Daarna maakt de gemeente een plan voor de ontwikkeling van het totale Keizer Karelplein, inclusief de Randstad- en Talislocatie. 

Wat merkt u en wanneer?

Als de Randstad- en Talislocatie is aangepakt, ontstaat er een levendig gebied. Ook richten we de openbare ruimte rondom de plannen opnieuw in. Wanneer en hoe het proces er later uit komt te zien, is op dit moment nog niet bekend.

Locatie voormalig Chinees restaurant (Van Schaeck Mathonsingel 12)

Wat komt er?

Op de plek waar vroeger het Chinese restaurant Fong Shou zat, zijn er plannen voor een nieuw gebouw. De gesprekken tussen de eigenaar en de gemeente zijn nog in een verkennende fase. Hierbij wordt gedacht aan woningbouw, horeca op de begane grond en (flexibele) kantoorfuncties op de eerste verdiepingen. 

Waarom dit project?

Het voormalige Chinese restaurant is, na een brand, al vele jaren geleden gesloopt. De eigenaar wil hier gaan bouwen. Een mix van horeca, woningen en kantoorruimte past bij de visie die de gemeente Nijmegen voor dit gebied voor ogen heeft.

Hoe ver is het plan?

Op dit moment praat de gemeente met de eigenaar van de grond over wat er het beste op de locatie kan worden gebouwd. Hoe het vervolgproces eruit komt te zien, is op dit moment nog niet bekend.

Wat merk je wanneer?

Voor de korte termijn verwachten wij geen veranderingen van de huidige situatie.