Centrumkwartier - Oostzijde

Het centrumkwartier gaat over meer dan de oostzijde van het station. Het centrumkwartier omvat de gebiedsontwikkeling tussen [invullen]. Op deze pagina vind je alles over de ontwikkelingen van dit gebied. 

Om het groeiend aantal reizigers op te vangen, willen we ook de oostzijde en het station zelf aanpassen. We willen graag de fietsroute voor het station verdiept aanleggen. Zo zitten voetgangers en fietsers elkaar niet in de weg. De oversteekplaatsen voor voetgangers gaan dan over in 2 logische routes naar de binnenstad. Onder het Stationsplein, op hetzelfde niveau als de verdiepte fietsroute, zijn plannen voor één hele grote beheerde fietsenstalling voor zo’n 7.000 fietsen. Als alle fietsen in de ondergrondse stalling komen, komt er op de plek van de huidige 'fietsflat' ruimte voor een plein met bijvoorbeeld horeca-terrassen en meer groen. Voor het groeiend aantal reizigers moet ook het busstation worden uitgebreid. En er moet een betere wachtruimte komen. De halte voor lijn 10, die naar de universiteit rijdt, zou naar de zuidkant van het plein kunnen. Dat scheelt zo’n 300 bussen per dag die niet voor het station langs rijden. Provincie, rijk en gemeente hebben voor de aanpassingen aan het spoor en de westzijde van het station al geld gereserveerd. In november 2020 werd bekend dat de samenwerkende partijen maximaal 116 miljoen euro investeren.

Verbinding met stadscentrum

De centrumzijde (oostzijde) moet beter in verbinding met het centrum van de stad komen. Dit maakt het voor binnenkomende reizigers makkelijk en overzichtelijker om naar het centrum van Nijmegen te komen.

Nieuwbouw

In onze nieuwe Omgevingsvisie en in de Woondeal die we met het rijk hebben gesloten, is de stationsomgeving aangewezen als belangrijk gebied voor woningbouw. Hiervoor zijn nu meerdere plekken in ontwikkeling. In het Centrumkwartier, tegenover het station, op de plek waar Metterswane stond, wordt gewerkt aan het Nieuwe Metterswane waar ruimte is voor woningen, horeca en een kleine supermarkt.

Ook zijn er voorstellen voor de WOO locatie<?> en wordt de Stadsschouwburg verbouwd en aangepast. Voor de langere termijn willen we in het Centrumkwartier het politiebureau en het oude belastingkantoor aanpakken. Zo wordt de Nijmeegse stationsomgeving een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven.

Planning + Samenwerkende partijen

Per onderdeel de verwachte einddatum en start van de bouwwerkzaamheden.

  • Station (trein/bus) / stalling / verkeer: oplevering begin 2027, werkzaamheden vanaf begin 2025
  • Metterswane-locatie: oplevering halverwege 2024, werkzaamheden vanaf het derde kwartaal van 2021

*klopt dit nog voor metterswane?