Het station

Aan het station gaat veel veranderen. Deze pagina is onderverdeeld in 4 onderdelen: 
westkantstationsgebouwcentrumkant en bouwstijl.

Westkant station: Wat gaat er veranderen?

 • Nieuwe stationsentree
 • Beheerde fietsenstalling
 • Verhoogd plein (stadsbalkon) met een Kiss & Ride plaats

Nieuwe stationsentree - westkant

Station Nijmegen krijgt een nieuwe ingang aan de westkant ter hoogte van het oude UWV-gebouw. De nieuwe stationentree krijgt een verhoogd plein en een extra nieuwe overdekte fietsenstalling (3.000 plekken). Ook komen er een bushalte en een Kiss & Ride plek. Deze ontwerpen we samen met de nieuwbouw die op de plek komt van het voormalige UWV-gebouw. De westkant van het station moet makkelijk te vinden en goed bereikbaar zijn. Het station is nu een bijzonder gebouw dat zonder erg hoog te zijn toch opvalt tussen de hoge gebouwen in de omgeving. De nieuwe entree moet daarom passen bij de rest van het station en de hoogteverschillen op een passende manier oplossen. De westkant krijgt verschillende verdiepingen: de perrontunnel, een hoger gelegen stationsplein en de toegang vanaf Tunnelweg. Er komt een aparte ingang voor voetgangers en reizigers vanuit de bus en een aparte ingang voor fietsers. Deze is verbonden met de ingang van de perrontunnel op de hoogte van de stuwwal. Hier ontstaat een kans om de stuwwal, die langs het hele spoor loopt meer onderdeel te laten worden van het stationsgebied.

Stadsbalkon - westkant

Het dak van de nieuwe fietsenstalling wordt een tweede stationsplein. Het plein komt hoog te liggen en sluit aan op de groene de stuwwal. Het vormt zo een stadsbalkon met uitzicht. Het stationsgebouw ligt aan het stadsbalkon en vormt een passend geheel met het de nieuwbouw die aan de andere kant van het plein komt.

Het plein verbindt de groene corridor (het groen van de stuwwal) en de nieuwbouw op de plek van het oude UWV-terrein. Daarnaast is het verhoogde plein ook een taxistandplaats en Kiss & Ride plek. 

Planning westkant

 • Westentreestation + fietsenstalling: klaar begin 2027, werkzaamheden vanaf halverwege 2025, voorbereiding vanaf 2023.

Zie de planning van het Westerkwartier voor de overige onderdelen ten westen van het station.

Stationsgebouw: Wat gaat er veranderen?

 • nieuw perron en tunnel 

Nieuw perron en tunnel - stationsgebouw

In het stationsgebouw komt er een nieuw perron met een perronkap die past bij de andere perronkappen. De huidige perrontunnel is te krap en wordt verlengd naar het nieuwe perron. Er komt daarom een compleet nieuwe perrontunnel met voldoende ruimte en (rol)trappen en liften. In de nieuwe tunnel zorgen winkels voor een levendige sfeer. Lees waarom een extra perron nodig in het spoor en de treinen. De komst van dit extra perron is ook aanleiding om volwaardige westentree te gaan bouwen.  

Centrumkant - Wat gaat er veranderen?

 • We willen de fietsroute voor het station verdiept aanleggen. Zo zitten voetgangers en fietsers elkaar niet in de weg. De oversteekplaatsen voor voetgangers gaan dan over in 2 logische routes naar de binnenstad. 
 • Onder het Stationsplein, komt één grote beheerde fietsenstalling voor ongeveer 7.000 fietsen. Dit is op dezelfde hoogte als de verdiepte fietsroute. Als alle fietsen in de ondergrondse stalling komen, komt er op de plek waar nu de fietsflat staat ruimte voor een plein met bijvoorbeeld horeca-terrassen en meer groen.
 • Omdat er meer reizigers komen wordt ook het busstation groter. Er komt een betere wachtruimte die groter is en overkapt zodat bij slechte weer mensen kunnen schuilen. De halte voor lijn 10, die naar de universiteit rijdt, zou naar de zuidkant van het plein kunnen. Dat scheelt zo’n 300 bussen per dag die niet voor het station langs rijden. 

Verbinding met het centrum - centrumkant

Als u uit het station komt moet het duidelijker worden hoe u naar het centrum van de stad komt. Duidelijke paden die aansluiten op het stationsplein met overzichtelijke oversteekpunten helpen hierbij. Dit maakt het voor binnenkomende reizigers makkelijk en overzichtelijker om naar het centrum van Nijmegen te komen.

Fietsenstallingen - centrumkant

Het uitgangspunt is dat het station goed bereikbaar moet zijn voor fietsers. De gemeente en ProRail willen de bestaande ondergrondse fietsenstalling vervangen voor een nieuwe ondergrondse stalling met 7.000 plaatsen.

 • Als alle fietsen in de ondergrondse stalling komen, komt er op de plek van de huidige 'fietsflat' (bij de taxistandplaats), ruimte voor een plein met bijvoorbeeld horeca-terrassen en meer groen.
 • De huidige fietsenstalling onder het stationsplein wordt samengevoegd met de ‘fietsflat’.
 • Er komt een nieuwe fietsenstalling aan de westkant.

De fietsenstalling onder Doornroosje staat los van de nieuwe stallingen.

Busstation - centrumkant

Het busvervoer wordt aangepakt:

 • Doordat er te weinig perrons zijn, is er nu te weinig plaats voor de bussen. Dit heeft als gevolg dat het verkeer vertraagt.
 • De wachtruimte zoals die er nu is kent niet genoeg bedekking. Bij wind en regen en in de spits kunnen er te weinig mensen onder schuilen.
 • Veel mensen lopen over de busbaan aan de noordoostkant naar de Burgemeester Hustinxstraat, waardoor het gevaarlijk kan zijn.
 • Bussen parkeren op dit moment tijdelijk langs de Burgemeester Hustinxstraat en langs de Spoorstraat. Deze plaats van de bussen past niet bij het idee van de kwaliteit van het station.
 • De bestaande busperrons aan de noordoostkant  worden groter. De wachtruimtes worden beter.
 • Aan de zuidoostkant (Mercure-kant) komt ruimte voor buslijn 10 (richting Campus Heyendaal met Radboud universiteit en UMC Radboud) Hierdoor gaan er minder bussen voor het station langs rijden. 

Taxi en Kiss & Ride

Bij de aanpassingen van busplekken wordt er ook rekening gehouden met goede bereikbaarheid van de Kiss&Ride locatie, taxi's en ruimte voor de inzet van bussen bij vervangend treinvervoer.

Planning - centrumkant

 • Station (trein/bus) / stalling / verkeer: klaar begin 2027, werkzaamheden vanaf begin 2025.

Bouwstijl:

Verbeteringen aan het station - bouwstijl

Na de verwoesting van het eind negentiende-eeuwse stationsgebouw in 1944, werd in 1954 een nieuw stationsgebouw gebouwd. Sybold Van Ravesteyn ontwierp dit gebouw. De opdracht was om uit de resten van het oude station, ontworpen door H.C. Peters, een nieuwe passende voorkant van het station te maken. De oude perronkappen en het perronplein bleven bewaard. Door de jaren heen zijn er verschillende aanpassingen aan het station en stationsplein gedaan.

Deze aanpassingen zijn niet goed genoeg uitgevoerd waardoor helaas ook een deel van de originele bouwkwaliteit verloren ging. Daarnaast is het station op dit moment enkel gericht op het stadscentrum. Om de bereikbaarheid van het station te verbeteren, komt er een volwaardig entree aan de westkant.

Historische kwaliteit behouden - bouwstijl

Het stationsgebouw is een van de Collectiestations van de Spoorsector en heeft verschillende onderdelen met hoge historische bouwkwaliteit. Voor het bewaren van de originele bouwstijl zijn vooral 2 bouwstijlen belangrijk: het perronaanzicht van H.C. Peters (1892) en de voorkant van S. Van Ravesteyn (1954). De binnenkant is zo beschadigd dat het weinig zin heeft deze te houden. Ook zijn de perronkappen en de wachtkamers op het perron (uit de tijd van H.C. Peters) van grote waarde. Het meest bekende deel is de stationstoren van Van Ravesteyn die duidelijk zichtbaar is. Bij de aanpassingen en toevoegingen aan het station willen we de historische bouwkwaliteit aanvullen en versterken.

Historische wachtkamers - bouwstijl

De historische wachtkamers op perrons 3-4 hebben een hoge monumentale waarde. Door de verbreding van de tunnel zullen deze voormalige wachtkamers moeten worden hergebruikt of verplaatst. Slopen willen we niet. Daarom wordt onderzocht of de wachtkamers een andere plek op het perron kunnen krijgen.