Stationsgebouw

Verleden, heden en toekomst

Na de verwoesting van het eind negentiende-eeuwse stationsgebouw in 1944, werd in 1954 een nieuw stationsgebouw opnieuw opgebouwd naar ontwerp van Sybold Van Ravesteyn. De opdracht was om uit de resten van het oude station, ontworpen door H.C. Peters, een nieuw passende voorkant van het station te maken. De oude perronkappen en het perronplein zijn wel bewaard gebleven. Door de jaren heen zijn er verschillende aanpassingen aan het station en stationsplein gedaan.

Sinds de jaren ’70 zijn er een aantal aanpassingen gedaan in zowel het stationsgebouw als in de omgeving van het gebouw die niet goed genoeg meer zijn waardoor een deel van de originele bouwkwaliteit verloren is gegaan. Daarnaast is het station op dit moment alleen gericht naar het oosten en op het stadscentrum. Vandaar ook dat er plannen zijn voor een nieuwe extra entree aan de westzijde.

Historische bouwkwaliteit behouden

Het stationsgebouw behoort tot de serie Collectiestations van de Spoorsector en kent verschillende bouwdelen met veel plekken van hoge historische bouwkwaliteit. Voor het bewaren van de originele bouwstijl zijn vooral de twee bouwstijlen belangrijk; het perronaanzicht van H.C. Peters (1892) en de voorzijde van S. Van Ravesteyn (1954). De binnenkant is zo beschadigd dat het weinig zin heeft deze te behouden. Ook zijn de perronkappen en de wachtkamers op het perroneiland (uit de tijd van H.C. Peters) van grote waarde. Het meest bekende deel is de stationstoren van Van Ravesteyn die duidelijk zichtbaar is en als ontmoetingsplek. Bij de aanpassingen en toevoegingen aan het station wordt er gekeken om de historische bouwkwaliteit aan te vullen en te versterken.

Nieuw perron en tunnel

Er komt een nieuw eilandperron met een perronkap die past bij de andere perronkappen.

De huidige perrontunnel is te krap en moet worden verlengd naar het nieuwe perron. Besloten is een geheel nieuwe perrontunnel te bouwen met voldoende ruimte en (rol)trappen en liften. In de nieuwe tunnel zorgen winkels voor een levendige sfeer.

Historische wachtkamers

De historische wachtkamers op het bestaand eilandperron -3-4 hebben een hoge monumentale waarde. Ze staan in de web voor de aanpassingen, maar slopen is niet wenselijk. Daarom wordt onderzocht om de wachtkamers op een andere locatie op het perron te plaatsten. 

Planning

Naar verwachting wordt er vanaf 2025 op het station, de centrumzijde en de westzijde gelijktijdig gebouwd tot en met 2030.

Samenwerkende partijen stationsgebouw

  • Rijk (ministerie I&M) 
  • ProRail,
  • NS (Stations) 
  • Provincie Gelderland
  • Gemeente Nijmegen