WCAG 2.1 AA inspectie - studiezaal.nijmegen.nl - versie 1.0

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Els Groffen
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Evaluatiedatum
22 september 2022

Managementsamenvatting

Het onderzoek naar 'studiezaal.nijmegen.nl' is afgerond op 22 september 2022. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de WCAG-EM.

Via 'studiezaal.nijmegen.nl' heeft men toegang tot de digitale collectie van het Regionaal Archief Nijmegen ( https://regionaalarchiefnijmegen.nl/). Studiezaal.nijmegen.nl is de online database voor het Regionaal Archief Nijmegen.Hoewel de websites met elkaar verweven zijn, hebben zij ieder een eigen toegankelijkheidsverklaring omdat de techniek achter de websites afwijkt.

Omdat de inhoud van 'studiezaal.nijmegen.nl onder de uitzonderingen valt van archiefstukken is met name gekeken naar de technieken om de digitale informatie te presenteren.

De leverancier van studiezaal.nijmegen.nl heeft vaak al goed rekening gehouden met digitale toegankelijkheid. In de code wordt regelmatig extra informatie toegevoegd voor hulpsoftware.

Over het algemeen hebben afbeeldingen een goede alternatieve tekst. Dit is echter vergeten bij de icoontjes in de lopende tekst op helppagina's.Op diezelfde pagina's worden bijvoorbeeld ook tussenkopjes gebruikt die niet zijn opgemaakt met CSS maar met het strong-element. Hierdoor is het visueel wel een tussenkop, maar wordt deze tekst met nadruk voorgelezen door voorleessoftware wat niet de bedoeling is.Ook moet voor sommige elementen goed gekeken worden naar de juiste contrastratio zodat mensen die slechtziend zijn geen problemen hebben bij het bedienen van de website.

De issues uit dit rapport zijn over het algemeen eenvoudig op te lossen door de leverancier. Zij ontvangen hiervoor extra uitleg.

De gevonden problemen zijn voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit probleem ook op andere plaatsen voorkomt.

Het onderzoek is een steekproef. Hierdoor kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is.

Scope van de evaluatie

Website naam
www.studiezaalnijmegen.nl
Scope van de website
Alle pagina's op studiezaal.nijmegen.nl (URI-basis)
Op verzoek van de beheerder: de inlogpagina (niet bereikbaar vanaf homepage): studiezaal.nijmegen.nl/login.php
Studiezaal Nijmegen biedt toegang tot de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) (regionaalarchiefnijmegen.nl). De header en de footer van studiezaal.nijmegen.nl zijn onderdeel van de website van het RAN en vallen daarom buiten de scope van dit onderzoek.

Wettelijke uitzonderingen voor de overheid:
- Audio- en videobestanden die vóór 23 september 2020 op het digitale kanaal zijn geplaatst
- Van derden afkomstige inhoud
- Inhoud van archieven
Voor Studiezaal Nijmegen valt veel buiten de scope. In het onderzoek wordt gericht gekeken naar de diverse interactieve elementen die de inhoud van de archieven tonen, niet de inhoud uit het archief zoals videobeelden, geluidsfragmenten, PDF bestanden.
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Standaard webbrowsers en hulpapparatuur.
Verdere onderzoeksvereisten
Niet van toepassing

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

 • 20 succescriteria scoren "Voldoende"
 • 16 succescriteria scoren "Onvoldoende
 • 14 succescriteria scoren "Niet van toepassing"

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. De bedieningselementen van video, zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 hebben geen alternatieve tekst.

 2. Het geluidsfragment op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380 heeft twee bedieningselementen <button>. Deze twee elementen hebben geen alternatieve tekst zodat mensen die gebruik maken van hulpsoftware geen indicatie krijgen wat er gebeurt als zij op deze knop klikken.

 3. Klik je op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=17-0 op het menu "Help" dan staan in de lopende tekst icoontjes zonder een alternatieve tekst. Bijvoorbeeld het icoontje om een sortering uit te voeren in de eerste alinea. Het is belangrijk dat de alternatieve tekst van deze icoontjes onder "Help" hetzelfde is als de alternatieve teksten van de daadwerkelijke knoppen op de pagina. Op de pagina zelf is een goede alternatieve tekst voor de icoontjes beschreven.

 4. Op dezelfde pagina "Help" zijn geen alternatieve teksten benoemd voor de lichtgrijze grotere iconen die een collectie verbeelden. Als ziende persoon weet je dat de tekst direct onder het icoon bij de afbeelding hoort.Maar voor mensen die niet kunnen zien en hulpsoftware gebruiken, staat deze tekst in een andere tabelcel en hierdoor niet gekoppeld aan de afbeelding.

<img> elementen moeten altijd een alt-attribuut hebben. Deze mag leeg zijn (alt="") als in deze tabel de beschrijvende tekst naar dezelfde tabelcel wordt verplaatst.Als je de alternatieve tekst van deze grijze iconen wel beschrijft, dan is het OK dat de zichtbare tekst in een andere tabelcel staat.

 1. De afbeelding van tekst die gebruikt wordt als controletekst voor het plaatsen van een reactie onder een archiefstuk heeft geen alternatief. Dit betekent dat mensen met een visuele handicap geen reactie kunnen plaatsen omdat zij de letters niet kunnen lezen. Oplossingen hiervoor zijn te lezen op https://digitaaltoegankelijk.nl/kennisbank/hoe-maak-ik-een-toegankelijke-captcha/

 2. Het advies is om het icoontje van de prullenbak in de winkelwagen aan te passen. Nu is de toegankelijkheidsnaam "Verwijderen". Dit kan duidelijker door hier "Verwijder deze bestelling" te gebruiken.

Wat goed gaat is soms ook goed om te vermelden: Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457 verschijnt links een lijst met uitklap items. De icoontjes '-' en '+' worden voor hulpsoftware herkenbaar door dit aan te geven via een <span class="sr-only">(Open)</span> of <span class="sr-only">(Gesloten)</span>.

1.2 Op tijd gebaseerde media
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.3 Aanpasbaar
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
1.3.1: Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Als een helppagina tussenkoppen heeft, dan zijn deze opgemaakt met <strong>. Hierdoor wordt de tussenkop met nadruk voorgelezen door voorleessoftware en dat is niet de bedoeling.Het advies is koppen via CSS op te maken als, in dit geval als <h2>.

<strong> wordt op meerdere plaatsen op de website niet goed gebruikt. Zoals ook het woord "Bestanddelen" op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2126618870&nav_id=3-1

Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 wordt een tabel gebruikt voor de opmaak van de gegevens. De koppen "Titel", "Beschrijving" etc., zijn opgemaakt met <strong>. Het advies is voor deze beschrijvingen een <th> te gebruiken en deze te stylen via CSS. Hiermee wordt ook de relatie duidelijk tussen de beschrijving en de inhoud.

Ook op andere pagina's waar de opmaak van gegevens gestructureerd is in tabellen wordt <strong> gebruikt.

 1. Een oplossing voor de twee invoervelden van "Periode" op de homepage is deze via een <fieldset> en <legend> te plaatsen zodat duidelijk is dat deze velden bij elkaar horen. Zie ook de opmerking over deze twee invoervelden bij succescriterium 3.3.2

 2. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383496925 zijn de teksten van de bestanddelen in zijn geheel een link naar de details van de aankoop. De teksten zijn echter niet als hyperlink te herkennen omdat ze niet onderstreept zijn. Mensen zouden dit kunnen missen.

 3. Als een archiefstuk besteld is en in de winkelwagen komt op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php, dan worden de specificaties van de bestelling weergegeven in een tabel.De eerste tabelcel is verborgen met aria-hidden="true". Toch heeft deze cel een afbeelding waar de focus op komt als je met het toetsenbord navigeert.Vanwege de aria-hidden="true" missen mensen met een visuele beperking informatie. Het advies is dit attribuut te verwijderen.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 worden de gegevens over de video in een tabel gepresenteerd. Deze tabel is geen datatabel maar wordt gebruikt voor de layout van de gegevens.In dit geval gaat het goed met de voorleesvolgorde, het advies is echter om in dit soort situaties gebruik te mate maken van headers in de tabel met <th>.

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Als het tabblad "Help" geactiveerd wordt, krijg je extra instructie over de functionaliteiten van de pagina en met name over het gebruik van de verschillende icoontjes. Deze icoontjes worden in de lopende tekst geplaatst op deze helppagina, maar hebben geen alternatieve tekst. Voor mensen met hulpapparatuur is de instructie voor de pagina op deze manier niet duidelijk.Zorg ervoor dat de alternatieve tekst voor deze icoontjes gelijk is aan de alternatieve tekst van de daadwerkelijke knoppen op de pagina.

1.3.4: Weergavestand

Uitkomst: Voldoende

1.3.5: Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Als je een reactie wilt plaatsen op een gevonden archiefstuk, zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 volgt een formulier waarbij persoonlijke gegevens worden gevraagd (naam en e-mailadres). Dan is het voor mensen met taalproblemen, geheugenproblemen of een motorische beperking fijn dat velden automatisch gevuld kunnen worden.Dit kan door het attribuut 'autocomplete' toe te voegen aan alle <input> velden waar persoonlijke informatie wordt gevraagd. Gebruik hiervoor de standaard waardes. Deze zijn terug te vinden via https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

Dit geldt ook voor het formulier onder de bestellingen in de winkelwagen.

1.4 Onderscheidbaar
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende

1.4.2: Geluidsbediening

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. De placeholderteksten die in sommige formuliervelden worden gebruikt hebben een te laag contrast: 2,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.Een voorbeeld hiervan is te vinden op de homepage waar in de velden "Periode" een format 'dd-mm-jjjj' gebruikt moet worden. Dit is slechts een voorbeeld, controleer de website op alle velden met placeholderteksten.
1.4.4: Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.10: Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Getest bij een schermbreedte van 1280 px en vergroot naar 400%.

 1. Navigerend met de tabtoets kan het menu niet geopend worden, je tabt wel langs de verschillende menu-onderdelen, maar dit is niet zichtbaar. Als het menu met de muis geopend is, kan het laatste menu-onderdeel "Actueel" niet benaderd worden.

 2. Bij het kruimelpad wordt tekst afgebroken als de onderwerpregel lang is zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380. In het kruimelpad staat dan 'Home / Zoeken / A. Opening gerest'

 3. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398 moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden om de tekst onder de foto te lezen.

 4. Als een artikel in de winkelwagen zit (https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php) moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden om alles te kunnen lezen.

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457 staat aan de linkerkant een reeks met uitklapmogelijkheden (+ of -). Het contrast met de witte achtergrond is net te laag om goed zichtbaar te zijn voor mensen met een visuele beperking (2,8:1 in plaats van 3:1)

 2. Het kruisje om het helpmenu te sluiten is van een te lichte kleur grijs (#CCCCCC) om voldoende contrast te hebben met de witte achtergrond (1,6:1 in plaats van 3:1). Hierdoor kan deze knop door mensen met een visuele beperking gemist worden.

 3. De iconen die gebruikt worden om het onderwerp van een collectie te duiden, zoals zichtbaar wordt op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=17-0 hebben een te laag contrast met de witte achtergrond. (2,3:1 in plaats van 3:1)

 4. Bij een pagina met veel zoekresultaten zoals bijvoorbeeld https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/groep=Adresboeken/groep=Kranten/groep=Archieven%20en%20archiefstukken/groep=Personen%20en%20locaties/groep=Beeldbank/groep=Film%20en%20geluid/groep=Archievenoverzicht/groep=Vergunningen/aantalpp=20/?nav_id=1-0 kun je onder het aantal pagina's met pijltjes omhoog en omlaag switchen tussen de pagina's. Deze pijltjes hebben een te laag contrast (2,6:1 waar dit 3:1 moet zijn)

Advies:Op verschillende plaatsen wordt een aangepaste focusindicator gebruikt. Let er op dat deze voldoende contrast moeten hebben met de achtergrond.

1.4.12: Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Bij het kruimelpad valt tekst weg als de kopzin van die pagina een lange tekst heeft zoals op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380.
1.4.13: Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet van toepassing

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
2.1.1: Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

2.1.2: Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2 Genoeg tijd
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet van toepassing

2.3 Toevallen en fysieke reacties
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php ontbreekt een skiplink.

 2. Op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/pagina.php?form-action=help_zoeken ontbreekt een skiplink. Dit beteft alle gevallen waar de hulppagina in een nieuw browsertabblad geopend wordt.

 3. Als een pagina niet wordt gevonden ontbreekt daar ook een skiplink: https://studiezaal.nijmegen.nl/pagina.php?form-action=help_pagina

Op elke pagina is een skiplink nodig waarmee direct naar de unieke inhoud van de pagina gesprongen kan worden. De skiplinks die naar specifieke onderdelen van een pagina zijn ingericht kunnen gewoon blijven bestaan.

2.4.2: Paginatitel

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

Het <title> element valt binnen de <head> sectie van de pagina en daarmee valt deze buiten de scope van dit onderzoek.

2.4.3: Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=11-1&index=1&imgid=366319261&id=302038206 zijn de bedieningselementen om het krantenartikel te bestuderen bereikbaar via het toetsenbord, als met het toetsenbord een bedieningselement geactiveerd wordt, komt de focus onder het krantenartikel en kom je niet makkelijk meer terug.

Dit geld voor alle artikelen / foto's op de website die met dit bedieningspaneel getoond worden.

2.4.4: Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Het linkdoel is niet duidelijk daar waar gebruikt wordt van een superscript "info" zoals op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398. Het is niet duidelijk naar welke website men gaat of wat men daar kan verwachten.
2.4.5: Meerdere manieren

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

Valt buiten de scope van dit onderzoek.

2.4.6: Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

2.5 Input Modaliteiten
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.2: Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Als een archiefstuk besteld is komt deze in de winkelwagen op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php.

Wil je het archiefstuk uit je winkelwagen verwijderen dan is hiervoor een link met een onderstreept woord: "Verwijderen". Het aria-label van deze link heeft de tekst "verwijder" en komt dus niet overeen met de visueel aanwezige tekst. Dit is onduidelijk voor mensen die gebruik maken van spraaksoftware. Wat visueel zichtbaar is moet identiek zijn aan de toegankelijke naam in de code.

2.5.4: Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet van toepassing

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
3.1.1: Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende

3.1.2: Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende

3.2 Voorspelbaar
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
3.2.1: Bij focus

Uitkomst: Voldoende

3.2.2: Bij input

Uitkomst: Voldoende

3.2.3: Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende

3.2.4: Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
3.3.1: Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Voor dit succescriterium is het belangrijk dat duidelijk is wat de fout is.

 1. Als bij een reactieformulier zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 niets ingevuld wordt, komt bij de verplichte velden een standaard tekst te staan: 'Dit veld is verplicht'.

Beter is de foutmelding specifieker te maken zoals bijvoorbeeld: "U heeft uw naam niet ingevuld", "U heeft geen (geldig) e-mailadres ingevuld". Een foutmelding bevat altijd een ontkenning in de zin, daarmee wordt duidelijk dat iets niet goed is.

 1. Als je iets bestelt via de winkelwagen en je vult je persoonlijke gegevens niet in, verschijnt een zwevend veld met de tekst "Vul dit veld in". Dit is een melding die door de browser gegenereerd wordt. Het is niet duidelijk bij welk invoerveld deze instructie hoort. Voor verbetering kan het advies bij punt 1 gevolgd worden.

 2. Als op de homepage niet het juiste datumformaat ingevoerd wordt bij de velden "Periode" verschijnt een foutmelding waar alleen staat dat het ongeldig is. Het wordt niet duidelijk wat het juiste formaat moet zijn. Een placeholdertekst voldoet niet als instructie,omdat deze verdwijnt bij typen.

 3. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/login.php kun je inloggen op de Studiezaal.Als hier foutieve gegevens ingevoerd worden, komt boven de invoervelden de tekst 'Login mislukt' te staan.Het is niet duidelijk waarom het niet goed is. Is de gebruikersnaam niet goed ingevoerd, klopt het wachtwoord niet?

3.3.2: Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. Bij de zoekfunctie op de homepage wordt placeholdertekst gebruikt om het format aan te geven voor de twee velden voor "Periode".Deze instructie verdwijnt zodra men begint met typen. Daarnaast is het niet juist voor twee velden 1 visueel label te gebruiken.

Het advies is twee losse visuele labels te gebruiken voor het invoerveld "Periode van" en een voor het invoerveld "Periode tot" en in deze visuele labels aan te geven hoe de datum ingevuld moet worden. Of gebruik een toegankelijk kalender-element.

Het tweede inputveld is voorzien van een aria-label="Uitgavejaar tot datum" wat helemaal prima is. Bij het eerste inputveld ontbreekt een aria-label.

 1. Als je een reactie wilt geven op bijvoorbeeld een archiefstuk uit de beeldbank, ontbreekt het teken '*' om een verplicht veld aan te geven, bij het veld waar de controletekst ingevuld moet worden.Het is goed dat er boven het formulier uitleg gegeven wordt over het *-teken.
3.3.3: Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens

Uitkomst: Voldoende

4 Robuust

4.1 Compatibel
SuccescriteriumUitkomstBevindingen
4.1.1: Parsen

Uitkomst: Voldoende

4.1.2: Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

 1. De drie bedieningselementen van bijvoorbeeld de video op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 hebben geen tekst-alternatief waardoor de knoppen het voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijke naam hebben.

Dit geldt ook voor de bedieningselementen van geluidsfragmenten zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380

 1. Als een archiefstuk besteld is komt dit in de winkelwagen terecht op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php. Er staat een <input> veld waar je het aantal aan kunt geven. Dit inputveld heeft geen label waardoor het inputveld geen naam heeft.
4.1.3: Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Daar waar foutmeldingen zijn aangegeven bij formulieren is er ook een duidelijk statusbericht via role="alert".Bij het formulier onder het bestelde item in de winkelwagen ontbreken foutmeldingen en is dus ook geen status aangegeven. Deze moeten toegevoegd worden, zoals ingericht bij bijvoorbeeld het reactieformulier onder een archiefstuk.

Steekproef getoetste webpagina's

 1. Home - https://studiezaal.nijmegen.nl/
 2. Video - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438
 3. Geluid - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380
 4. Krant - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=11-1&index=1&imgid=366319261&id=302038206
 5. Foto - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398
 6. Inlog - https://studiezaal.nijmegen.nl/login.php
 7. Detailpagina archiefstuk - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457
 8. Filteropties - zoekresultaat - https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Archieven%20en%20archiefstukken/groep=Beeldbank/Vrij_zoeken=burchtstraat/f_filterCollectie=Beelddocument/pagina=1/aantalpp=20/?nav_id=3-0
 9. Winkelwagen - https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php
 10. Formulier reageer - aanvraag - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2128384736&nav_id=3-1&index=3
 11. Helppagina - Popup vanaf willekeurige pagina
 12. Zoekopdracht toegankelijkheid - https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=5-0

Webtechnologie

 • HTML
 • CSS
 • WAI-ARIA
 • Javascript
 • DOM

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte browsers en technieken:

 • Mozilla Firefox, versie 105 (primair)
 • Google Chrome, versie 105
 • Microsoft Edge, versie 105
 • IOS 15.7 op iPhone 12
 • Colour Contrast Analyzer
 • NVDA in combinatie met Mozilla Firefox