Studiezaal Nijmegen

WCAG 2.1 AA onderzoek -versie 1.0

Algemene gegevens

Onderzoeker Opdrachtgever Onderzochte website Onderzoeksdatum
Els Groffen Gemeente Nijmegen studiezaal.nijmegen.nl 22 september 2022

Inleiding

Gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat iedereen digitale informatie kan lezen:

 • Op ieder apparaat
 • Op ieder moment
 • Op iedere locatie
 • Ongeacht leeftijd, ervaring, situatie of beperking

Met iedereen bedoelen we dan ook echt iedereen, dus ook de 4 miljoen mensen die een  functionele beperking hebben. Bijvoorbeeld mensen die slecht kunnen zien of geen muis kunnen gebruiken.

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van juli 2018  moeten websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties voldoen aan toegankelijkheidseisen. De verantwoording hiervoor staat in een toegankelijkheidsverklaring op de website.

De toegankelijkheidseisen staan in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Gemeenten moeten voldoen aan niveau A en AA van deze eisen. De WCAG 2.1 is opgedeeld in 4 principes:

 • Waarneembaar (omschrijf of toon het als ik het niet kan zien of horen, denk ook aan voldoende kleurcontrast, schaalbaarheid etc.)
 • Bedienbaar (zorg dat je de website met welk middel dan ook kan bedienen)
 • Begrijpelijk (zorg dat mens en software het begrijpt, geef bijvoorbeeld de taal van de pagina aan, maar ook fouten bij formulieren)
 • Robuust (code en elementen kloppen, dit zorgt dat het werkt, ook met verschillende hulpsoftware en apparaten)

Dit rapport beschrijft of Studiezaal Nijmegen voldoet aan deze 4 principes. Elk principe wordt beoordeeld op verschillende voorwaarden (succescriteria).

Het onderzoek naar 'studiezaal.nijmegen.nl' is afgerond op 22 september 2022. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de WCAG-EM.

Via 'studiezaal.nijmegen.nl' heeft men toegang tot de digitale collectie van het Regionaal Archief Nijmegen ( https://regionaalarchiefnijmegen.nl/). Studiezaal.nijmegen.nl is de online database voor het Regionaal Archief Nijmegen. Hoewel de websites met elkaar samenhangen, hebben zij elk een eigen toegankelijkheidsverklaring omdat de techniek achter de websites verschilt.

De inhoud van 'studiezaal.nijmegen.nl valt onder de uitzonderingen van archiefstukken. Daarom is vooral gekeken naar de technieken om de digitale informatie te presenteren.

De leverancier van studiezaal.nijmegen.nl heeft vaak al goed rekening gehouden met digitale toegankelijkheid. In de code wordt regelmatig extra informatie toegevoegd voor hulpsoftware.

Over het algemeen hebben afbeeldingen een goede alternatieve tekst. Dit is vergeten bij de icoontjes in de lopende tekst op helppagina's. Op diezelfde pagina's worden bijvoorbeeld ook tussenkopjes gebruikt die niet zijn opgemaakt met CSS maar met het strong-element. Hierdoor is het visueel wel een tussenkop, maar wordt deze tekst met nadruk voorgelezen door voorleessoftware wat niet de bedoeling is. Ook moet voor sommige elementen goed gekeken worden naar de juiste contrastratio. Zodat mensen die slechtziend zijn geen problemen hebben bij het bedienen van de website.

De problemen uit dit rapport zijn over het algemeen eenvoudig op te lossen door de leverancier. Men ontvangt hiervoor extra uitleg.

De gevonden problemen zijn voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de hele website na of dit probleem ook op andere plaatsen voorkomt.

Het onderzoek is een steekproef. Hierdoor kunnen sommige problemen niet gevonden zijn.

Website naam

Studiezaal Nijmegen

Wat is onderzocht (scope)

Alle pagina's op studiezaal.nijmegen.nl (URI-basis)
Op verzoek van de beheerder: de inlogpagina (niet bereikbaar vanaf homepage): studiezaal.nijmegen.nl/login.php
Studiezaal Nijmegen biedt toegang tot de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) (regionaalarchiefnijmegen.nl). De header en de footer van studiezaal.nijmegen.nl zijn onderdeel van de website van het RAN en vallen daarom buiten de scope van dit onderzoek.

Wettelijke uitzonderingen voor de overheid:
- Audio- en videobestanden die vóór 23 september 2020 op het digitale kanaal zijn geplaatst
- Van derden afkomstige inhoud
- Inhoud van archieven
Voor Studiezaal Nijmegen valt veel buiten de scope. In het onderzoek wordt gericht gekeken naar de diverse interactieve elementen die de inhoud van de archieven tonen, niet de inhoud uit het archief zoals videobeelden, geluidsfragmenten, PDF bestanden.

WCAG-versie

2.1

Niveau

AA

Onderzoeksmethode

WCAG-EM

Basisniveau van toegankelijkheids-ondersteuning

Standaard webbrowsers en hulpapparatuur.

PRINCIPE 1

Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

SUCCESCRITERIUM 1.1.1 (NIVEAU A)

Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Uitleg:

Tekstalternatieven zijn een belangrijke manier om informatie toegankelijk te maken. Hulpsoftware maakt informatie via tekstalternatieven voor verschillende zintuigen waarneembaar. Bijvoorbeeld door tekst te kunnen zien, voorgelezen te krijgen of via braille te kunnen lezen.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.1.1

1) De bedieningselementen van video, zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 hebben geen alternatieve tekst.

2) Het geluidsfragment op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380 heeft twee bedieningselementen <button>. Deze twee elementen hebben geen alternatieve tekst zodat mensen die gebruik maken van hulpsoftware geen indicatie krijgen wat er gebeurt als zij op deze knop klikken.

3) Klik je op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=17-0 op het menu "Help" dan staan in de lopende tekst icoontjes zonder een alternatieve tekst. Bijvoorbeeld het icoontje om een sortering uit te voeren in de eerste alinea. Het is belangrijk dat de alternatieve tekst van deze icoontjes onder "Help" hetzelfde is als de alternatieve teksten van de daadwerkelijke knoppen op de pagina. Op de pagina zelf is een goede alternatieve tekst voor de icoontjes beschreven.

4) Op dezelfde pagina "Help" zijn geen alternatieve teksten benoemd voor de lichtgrijze grotere iconen die een collectie verbeelden. Als ziende persoon weet je dat de tekst direct onder het icoon bij de afbeelding hoort.Maar voor mensen die niet kunnen zien en hulpsoftware gebruiken, staat deze tekst in een andere tabelcel en hierdoor niet gekoppeld aan de afbeelding.

<img> elementen moeten altijd een alt-attribuut hebben. Deze mag leeg zijn (alt="") als in deze tabel de beschrijvende tekst naar dezelfde tabelcel wordt verplaatst.Als je de alternatieve tekst van deze grijze iconen wel beschrijft, dan is het OK dat de zichtbare tekst in een andere tabelcel staat.

5) De afbeelding van tekst die gebruikt wordt als controletekst voor het plaatsen van een reactie onder een archiefstuk heeft geen alternatief. Dit betekent dat mensen met een visuele handicap geen reactie kunnen plaatsen omdat zij de letters niet kunnen lezen. Oplossingen hiervoor zijn te lezen op https://digitaaltoegankelijk.nl/kennisbank/hoe-maak-ik-een-toegankelijke-captcha/

6) Het advies is om het icoontje van de prullenbak in de winkelwagen aan te passen. Nu is de toegankelijkheidsnaam "Verwijderen". Dit kan duidelijker door hier "Verwijder deze bestelling" te gebruiken.

Wat goed gaat is soms ook goed om te vermelden: Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457 verschijnt links een lijst met uitklap items. De icoontjes '-' en '+' worden voor hulpsoftware herkenbaar door dit aan te geven via een <span class="sr-only">(Open)</span> of <span class="sr-only">(Gesloten)</span>.

SUCCESCRITERIUM 1.2.1 (NIVEAU A)

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Uitleg

Deze voorwaarde gaat over alles wat alléén geluid is (bijvoorbeeld een podcast) of alléén videobeeld (bijvoorbeeld een animatie zonder geluid). Het gaat niet om live geluid of live video. Er moet een andere mogelijkheid zijn die dezelfde informatie geeft.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 1.2.2 (NIVEAU A)

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een meia-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Uitleg

Deze voorwaarde zorgt dat mensen die doof of slechthorend zijn, video’s kunnen bekijken en volgen. Door ondertitels aan te bieden, is alle belangrijke informatie ook te lezen.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 1.2.3 (NIVEAU A)

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen video-content voor gesynchroniseerde media, behalve als het media bestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Uitleg

Met deze voorwaarde geef je mensen die blind of slechtziend zijn toegang tot informatie die te zien is, bijvoorbeeld in video. Hiervoor moet een uitgeschreven tekst beschikbaar zijn met alle informatie die te zien en te horen is.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 1.2.4 (NIVEAU AA)

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media

Uitleg

Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een live video moet je ondertiteling aanbieden.  
Dit succescriterium maakt het mogelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn, om live (realtime) media of presentaties te bekijken en volgen. Met het aanbieden van ondertiteling is alle auditieve informatie in de livestream als leesbare tekst beschikbaar.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 1.2.5 (NIVEAU AA)

Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Er wordt audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videoontent in gesynchroniseerde media.

Uitleg

Voldoen aan deze voorwaarde zorgt dat mensen die blind of slechtziend zijn toegang krijgen tot informatie die te zien is in video’s. Deze voorwaarde is hetzelfde als voorwaarde 1.2.3. Maar omdat deze van niveau AA is, gaan de eisen nog wat verder. Een extra eis is het aanbieden van audiodescriptie met alle belangrijke informatie die te zien is.

Bij audiodescriptie beschrijft een stem tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Denk aan gezichtsuitdrukkingen, omschrijving van de plaats en ontwikkelingen in de verhaallijn of wedstrijd.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 1.3.1 (NIVEAU A)

Info en relaties

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Uitleg

Voor deze voorwaarde moet informatie en opbouw van pagina-onderdelen in de code van de webpagina staan. Ook moet in de code staan hoe de onderdelen met elkaar te maken hebben (relatie). De informatie, opbouw en relatie van de onderdelen mag niet alleen duidelijk zijn via de vormgeving.
Voorbeeld: als een kop boven een alinea dik gedrukt is, is het voor iemand die goed kan zien duidelijk dat het een kop is. Iemand die hulpsofware gebruikt, moet die tekst ook als kop kunnen herkennen in de code (H1, H2 etc).

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.3.1

1) Als een helppagina tussenkoppen heeft, dan zijn deze opgemaakt met <strong>. Hierdoor wordt de tussenkop met nadruk voorgelezen door voorleessoftware en dat is niet de bedoeling.Het advies is koppen via CSS op te maken als, in dit geval als <h2>.

<strong> wordt op meerdere plaatsen op de website niet goed gebruikt. Zoals ook het woord "Bestanddelen" op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2126618870&nav_id=3-1

Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 wordt een tabel gebruikt voor de opmaak van de gegevens. De koppen "Titel", "Beschrijving" etc., zijn opgemaakt met <strong>. Het advies is voor deze beschrijvingen een <th> te gebruiken en deze te stylen via CSS. Hiermee wordt ook de relatie duidelijk tussen de beschrijving en de inhoud.

Ook op andere pagina's waar de opmaak van gegevens gestructureerd is in tabellen wordt <strong> gebruikt.

2) Een oplossing voor de twee invoervelden van "Periode" op de homepage is deze via een <fieldset> en <legend> te plaatsen zodat duidelijk is dat deze velden bij elkaar horen. Zie ook de opmerking over deze twee invoervelden bij succescriterium 3.3.2

3) Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383496925 zijn de teksten van de bestanddelen in zijn geheel een link naar de details van de aankoop. De teksten zijn echter niet als hyperlink te herkennen omdat ze niet onderstreept zijn. Mensen zouden dit kunnen missen.

4) Als een archiefstuk besteld is en in de winkelwagen komt op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php, dan worden de specificaties van de bestelling weergegeven in een tabel.De eerste tabelcel is verborgen met aria-hidden="true". Toch heeft deze cel een afbeelding waar de focus op komt als je met het toetsenbord navigeert.Vanwege de aria-hidden="true" missen mensen met een visuele beperking informatie. Het advies is dit attribuut te verwijderen.

SUCCESCRITERIUM 1.3.2 (NIVEAU A)

Betekenisvolle volgorde

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Uitleg

Doel van deze voorwaarde is dat een logische volgorde die te zien is op een webpagina, ook in de code van de pagina staat. Dit gaat over situaties waarin de volgorde van de inhoud op een pagina invloed heeft op de betekenis. Bijvoorbeeld bij het beschrijven van recepten.

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen succescriterium 1.3.2

Tip:

Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 worden de gegevens over de video in een tabel gepresenteerd. Deze tabel is geen datatabel maar wordt gebruikt voor de layout van de gegevens.In dit geval gaat het goed met de voorleesvolgorde, het advies is echter om in dit soort situaties gebruik te mate maken van headers in de tabel met <th>.

SUCCESCRITERIUM 1.3.3 (NIVEAU A)

Zintuiglijke eigenschappen

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen, zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten als vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Uitleg

Deze voorwaarde zorgt ervoor dat iedereen instructies heeft om de inhoud van de pagina te gebruiken. Ook als de websitebezoeker geen vorm, grootte en plaats op het scherm kan zien of geluid kan horen. Voorbeeld waarbij het fout gaat: "Klik op de rode knop links op het scherm".

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.3.3

Als het tabblad "Help" geactiveerd wordt, krijg je extra instructie over de functionaliteiten van de pagina en met name over het gebruik van de verschillende icoontjes. Deze icoontjes worden in de lopende tekst geplaatst op deze helppagina, maar hebben geen alternatieve tekst. Voor mensen met hulpapparatuur is de instructie voor de pagina op deze manier niet duidelijk.Zorg ervoor dat de alternatieve tekst voor deze icoontjes gelijk is aan de alternatieve tekst van de daadwerkelijke knoppen op de pagina.

SUCCESCRITERIUM 1.3.4 (NIVEAU AA)

Weergavestand

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Uitleg

Doel van deze voorwaarde: ervoor zorgen dat inhoud zichtbaar is in de richting (staand of liggend) die de gebruiker het liefst heeft. Denk hierbij aan mensen in een rolstoel die bijvoorbeeld hun tablet vast hebben staan in een houder. Zij kunnen de richting van de tablet niet aanpassen.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 1.3.5 (NIVEAU AA)

Identificeer het doel van de input

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface én
 • de content wordt geimplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Uitleg

Deze voorwaarde richt zich op het makkelijker invullen van online formulieren. Voldoen aan deze voorwaarde zorgt dat software invoervelden automatisch kan invullen. Dit helpt vooral gebruikers met een motorische of cognitieve beperking. Bijvoorbeeld mensen die hun armen niet (goed) kunnen gebruiken of moeite hebben met concentratie of het geheugen. Deze voorwaarde helpt ook mensen met een taalachterstand.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.3.5

Als je een reactie wilt plaatsen op een gevonden archiefstuk, zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 volgt een formulier waarbij persoonlijke gegevens worden gevraagd (naam en e-mailadres). Dan is het voor mensen met taalproblemen, geheugenproblemen of een motorische beperking fijn dat velden automatisch gevuld kunnen worden.Dit kan door het attribuut 'autocomplete' toe te voegen aan alle <input> velden waar persoonlijke informatie wordt gevraagd. Gebruik hiervoor de standaard waardes. Deze zijn terug te vinden via https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

Dit geldt ook voor het formulier onder de bestellingen in de winkelwagen.

SUCCESCRITERIUM 1.4.1 (NIVEAU A)

Gebruik van kleur

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Uitleg

Om informatie over te brengen mag niet alleen kleur gebruikt worden. Mensen met een visuele beperking zoals kleurenblindheid, missen dan informatie.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 1.4.2 (NIVEAU A)

Geluidsbediening

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Uitleg

Deze voorwaarde zorgt ervoor dat gebruikers van voorleessoftware geen last hebben van geluid op een webpagina.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 1.4.3 (NIVEAU AA)

Contrast (minimum)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van tenminste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1
 • Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of onderdeel zijn vande afbeelding die significant andere visuele content bevat hebben geen contrasteis
 • Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Uitleg

Door deze voorwaarde kunnen mensen die minder goed kunnen zien makkelijker teksten lezen.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.4.3

De placeholderteksten die in sommige formuliervelden worden gebruikt hebben een te laag contrast: 2,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.Een voorbeeld hiervan is te vinden op de homepage waar in de velden "Periode" een format 'dd-mm-jjjj' gebruikt moet worden. Dit is slechts een voorbeeld, controleer de website op alle velden met placeholderteksten.

SUCCESCRITERIUM 1.4.4 (Niveau AA)

Herschalen van tekst

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Uitleg

Als tekst niet vergroot kan worden, kunnen slechtziende mensen de tekst misschien niet goed lezen. Ook kunnen zij informatie missen als tekst wegvalt bij het inzoomen tot 200%.

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen succescriterium 1.4.4

SUCCESCRITERIUM 1.4.5 (NIVEAU AA)

Afbeeldingen van tekst

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen behalve in de volgende gevallen:

 • de afbeelding van de tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker
 • een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Uitleg

Mensen met dyslexie of mensen die minder goed kunnen zien, moeten tekst kunnen aanpassen zoals zij het het liefst willen zien.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 1.4.10 (NIVEAU AA)

Reflow

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS pixels
 • horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS pixels

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out  vereisen.

Uitleg

De bedoeling van deze voorwaarde is om mensen te helpen die slecht kunnen zien. Wanneer zij tekst vergroten, is het handig als ze het kunnen lezen in 1 kolom en ze niet horizontaal moeten scrollen.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.4.10

Getest bij een schermbreedte van 1280 px en vergroot naar 400%.

 1. Navigerend met de tabtoets kan het menu niet geopend worden, je tabt wel langs de verschillende menu-onderdelen, maar dit is niet zichtbaar. Als het menu met de muis geopend is, kan het laatste menu-onderdeel "Actueel" niet benaderd worden.

 2. Bij het kruimelpad wordt tekst afgebroken als de onderwerpregel lang is zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380. In het kruimelpad staat dan 'Home / Zoeken / A. Opening gerest'

 3. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398 moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden om de tekst onder de foto te lezen.

 4. Als een artikel in de winkelwagen zit (https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php) moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden om alles te kunnen lezen.

SUCCESCRITERIUM 1.4.11 (NIVEAU AA)

Contrast van niet-tekstuele content

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van tenminste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Uitleg

Dit succescriterium gaat ook over het contrast van de toetsenbordfocus als deze is aangepast met CSS. Als dit succescriterium niet goed wordt toegepast hebben mensen met een visuele beperking problemen met het doorlopen van de website omdat zij niet kunnen zien waar de ze zich bevinden op de website. In mindere mate zullen ook mensen met een cognitieve beperking en mensen die gebruik maken van alleen het toetsenbord om te navigeren,  informatie kunnen missen.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.4.11

 1. Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457 staat aan de linkerkant een reeks met uitklapmogelijkheden (+ of -). Het contrast met de witte achtergrond is net te laag om goed zichtbaar te zijn voor mensen met een visuele beperking (2,8:1 in plaats van 3:1)

 2. Het kruisje om het helpmenu te sluiten is van een te lichte kleur grijs (#CCCCCC) om voldoende contrast te hebben met de witte achtergrond (1,6:1 in plaats van 3:1). Hierdoor kan deze knop door mensen met een visuele beperking gemist worden.

 3. De iconen die gebruikt worden om het onderwerp van een collectie te duiden, zoals zichtbaar wordt op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=17-0 hebben een te laag contrast met de witte achtergrond. (2,3:1 in plaats van 3:1)

 4. Bij een pagina met veel zoekresultaten zoals bijvoorbeeld https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/groep=Adresboeken/groep=Kranten/groep=Archieven%20en%20archiefstukken/groep=Personen%20en%20locaties/groep=Beeldbank/groep=Film%20en%20geluid/groep=Archievenoverzicht/groep=Vergunningen/aantalpp=20/?nav_id=1-0 kun je onder het aantal pagina's met pijltjes omhoog en omlaag switchen tussen de pagina's. Deze pijltjes hebben een te laag contrast (2,6:1 waar dit 3:1 moet zijn)

Advies:

Op verschillende plaatsen wordt een aangepaste focusindicator gebruikt. Let er op dat deze voldoende contrast moeten hebben met de achtergrond.

SUCCESCRITERIUM 1.4.12 (NIVEAU AA)

Tekstafstand

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 •    regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 •    afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 •    letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 •    spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Uitleg

Met de toepassing van dit succescriterium zorg je ervoor dat mensen de tekstafstand kunnen aanpassen om beter te kunnen lezen. Bijvoorbeeld door de afstand tussen regels of alinea's te vergroten of letters en woorden te vergroten.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 1.4.12

Bij het kruimelpad valt tekst weg als de kopzin van die pagina een lange tekst heeft zoals op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380.

SUCCESCRITERIUM 1.4.13 (NIVEAU AA)

Content bij hover of focus

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • sluiten - er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • aanwijsbaar - wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • aanhouden - de aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: de visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Uitleg

Door toepassing van dit succescriterium kunnen mensen met een visuele beperking de content goed bekijken als zij met de muis over een tekst gaan of als een element de focus krijgt. Zij hebben ook voldoende tijd om de informatie te lezen.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.

Bedienbaar

PRINCIPE 2

Componenten van de gebruikersinterface moeten bedienbaar zijn.

SUCCESCRITERIUM 2.1.1 (NIVEAU A)

Toetsenbord

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Uitleg

Alles moet bedienbaar zijn met het toetsenbord of vergelijkbare hulpapparatuur. Dit is belangrijk voor mensen met een visuele beperking, die alleen het toetsenbord moeten  en geen muis. Ook mensen met een motorische beperking gebruiken soms een (alternatief) toetsenbord.

SUCCESCRITERIUM 2.1.2 (NIVEAU A)

Geen toetsenbordval

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Uitleg

Het doel van dit succescriterium is voorkomen dat mensen die alleen het toetsenbord gebruiken, vastlopen op een webpagina. 

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 2.1.4 (NIVEAU A)

Enkel teken sneltoetsen

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • uitzetten - er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • opnieuw toewijzen - er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • alleen actief bij focus - de sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Uitleg

Dit succescriterium wordt steeds belangrijker voor mobiele telefoons, omdat een groeiend aantal apps toetsenbordbediening vollediger mogelijk maakt. Foutief gebruik van dit succescriterium kan er voor zorgen dat mensen die spraaksoftware gebruiken per ongeluk iets kunnen activeren. Ook mensen die alleen het toetsenbord gebruiken bij een gewone desktop kunnen per ongeluk iets activeren.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 2.2.1 (NIVEAU A)

Timing aanpasbaar

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • uitzetten - de gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • aanpassen - de gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • verlengen - de gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • real-time uitzondering - de tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • essentiële uitzondering - de tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering - de tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is dat alle gebruikers genoeg tijd krijgen om gebruik te maken van een website. 

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 2.2.2 (NIVEAU A)

Pauzeren, stoppen, verbergen

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Uitleg

Het toepassen van dit succescriterium voorkomt dat bezoekers worden afgeleid tijdens het lezen of gebruiken van de webpagina. Alles wat automatisch beweegt op een website moet je op pauze kunnen zetten, stoppen of verbergen.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 2.3.1 (NIVEAU A)

Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Uitleg

Dit succescriterium is belangrijk voor de groep van mensen met eplilepsie die ook gevoelig is voor lichtflitsen. Zij kunnen een aanval krijgen van epilepsie als iets meer dan drie keer flitst binnen een seconde.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 2.4.1 (NIVEAU A)

Blokken omzeilen

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Uitleg

Voor mensen die blind zijn en mensen die alleen het toetsenbord gebruiken, is het heel vervelend om steeds weer opnieuw door terugkerende content te navigeren. 
Met terugkerende content bedoelen we bijvoorbeeld het logo, het zoekveld, het servicemenu, het hoofdmenu of submenu aan de linkerkant van de pagina. Eigenlijk alles wat bovenaan de pagina staat, en terugkeert op iedere pagina van de website. Deze informatie moeten gebruikers kunnen overslaan.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 2.4.1

 1. Op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php ontbreekt een skiplink.

 2. Op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/pagina.php?form-action=help_zoeken ontbreekt een skiplink. Dit beteft alle gevallen waar de hulppagina in een nieuw browsertabblad geopend wordt.

 3. Als een pagina niet wordt gevonden ontbreekt daar ook een skiplink: https://studiezaal.nijmegen.nl/pagina.php?form-action=help_pagina

Op elke pagina is een skiplink nodig waarmee direct naar de unieke inhoud van de pagina gesprongen kan worden. De skiplinks die naar specifieke onderdelen van een pagina zijn ingericht kunnen gewoon blijven bestaan.

SUCCESCRITERIUM 2.4.2 (NIVEAU A)

Paginatitel

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Uitleg

Met dit succescriterium help je gebruikers om (de juiste) content te vinden. Door te zorgen dat elke webpagina een duidelijke en beschrijvende titel heeft, kunnen mensen zich beter oriënteren op de website. PDF bestanden die in de browser worden geopend moeten ook een beschrijvende titel hebben.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.

Bevindingen succescriterium 2.4.2

Het <title> element valt binnen de <head> sectie van de pagina en wordt bepaald door de website van het Regionaal Archief Nijmegen. 

SUCCESCRITERIUM 2.4.3 (NIVEAU A)

Focus volgorde

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Uitleg

Het doel van dit succescriterium is dat de volgorde van de focus op de site juist en logisch is. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren op de website.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 2.4.3

Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=11-1&index=1&imgid=366319261&id=302038206 zijn de bedieningselementen om het krantenartikel te bestuderen bereikbaar via het toetsenbord, als met het toetsenbord een bedieningselement geactiveerd wordt, komt de focus onder het krantenartikel en kom je niet makkelijk meer terug.

Dit geld voor alle artikelen / foto's op de website die met dit bedieningspaneel getoond worden.

SUCCESCRITERIUM 2.4.4 (NIVEAU A)

Linkdoel

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Uitleg

Met het toepassen van dit succescriterium zorg je ervoor dat het doel van elke link duidelijk is. 

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 2.4.4

Het linkdoel is niet duidelijk daar waar gebruikt wordt van een superscript "info" zoals op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398. Het is niet duidelijk naar welke website men gaat of wat men daar kan verwachten.

SUCCESCRITERIUM 2.4.5 (NIVEAU AA)

Meerdere manieren

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Uitleg

Mensen met een visuele of coginitieve beperking hebben baat bij dit succescriterium omdat er verschillende manieren worden aangeboden om door de website te navigeren.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.

Bevindingen succescriterium 2.4.5

Valt buiten de scope van het onderzoek.

SUCCESCRITERIUM 2.4.6 (NIVEAU AA)

Koppen en labels

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te helpen begrijpen welke informatie webpagina’s bevatten en hoe die informatie wordt gepresenteerd. Als koppen duidelijk en beschrijvend zijn, kunnen gebruikers makkelijker de gezochte informatie vinden. De relaties tussen verschillende onderdelen van de content wordt daarmee ook makkelijker te begrijpen.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 2.4.7 (NIVEAU AA)

Focus zichtbaar

Elke gebruikersinterfacs die met het toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Uitleg

Het doel van dit succescriterium is dat een gebruiker kan zien welk element op de webpagina de focus heeft. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en wel het scherm kunnen zien (bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking).

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 2.5.1 (NIVEAU A)

Aanwijzergebaren

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bediend met eenvoudige invoer op alle mogelijke apparaten (tablets, mobiele telefoons, touchscreens, enz.) en met verschillende hulpapparatuur.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 2.5.2 (NIVEAU A)

Aanwijzerannulering

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • geen down-event:  het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • up reversal: met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • essentieel: het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is om het voor gebruikers makkelijker te maken om toevallige of foute muisbewegingen te voorkomen. 

 

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
SUCCESCRITERIUM 2.5.3 (NIVEAU A)

Label in naam

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat mensen met een handicap die op visuele teksten vertrouwen, deze teksten ook met hulpsoftware kunnen gebruiken. Elementen op de website worden vaak voorzien van zichtbare tekst zoals de naam van een formulierveld. In de code hebben deze elementen ook een programmatisch label; de ‘Accessible Name’. Dit label wordt gebruikt om voor te lezen bij gebruikers met hulpsoftware. Het is van belang dat de zichtbare tekstlabels van besturingselementen, overeenkomen met hun toegankelijke namen.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 2.5.3

Als een archiefstuk besteld is komt deze in de winkelwagen op de pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php.

Wil je het archiefstuk uit je winkelwagen verwijderen dan is hiervoor een link met een onderstreept woord: "Verwijderen". Het aria-label van deze link heeft de tekst "verwijder" en komt dus niet overeen met de visueel aanwezige tekst. Dit is onduidelijk voor mensen die gebruik maken van spraaksoftware. Wat visueel zichtbaar is moet identiek zijn aan de toegankelijke naam in de code.

SUCCESCRITERIUM 2.5.4 (NIVEAU A)

Bewegingsactivering

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • de beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • de beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Uitleg

Dit succescriterium is van toepassing op functies die worden geactiveerd door een apparaat te verplaatsen (bv. schudden of kantelen) of door naar het apparaat te gebaren. De bedoeling is dat deze functies ook bediend kunnen worden met reguliere interface componenten voor gebruikers.

Uitkomst: Niet aanwezig / n.v.t.
PRINCIPE 3

Begrijpelijk

Informatie en bediening van de gebruikersinterfacs moeten begrijpelijk zijn.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.1.1 (NIVEAU A)

Taal van de pagina

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Uitleg

Als je dit succescriterium toepast krijgen mensen die gebruik maken van spraaksoftware de tekst in de juiste taal voorgelezen. Dit succescriterium geldt ook voor PDF bestanden.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.1.2 (NIVEAU AA)

Taal van onderdelen

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Uitleg

Als de taal van de pagina is ingesteld op Nederlands en een deel van de tekst is in een andere taal, dan moet een zogenaamde taalswitch in de code worden aangebracht. Mensen die gebruik maken van voorleessoftware krijgen dan het stuk tekst ook in de juiste taal voorgelezen. Dit moet ook worden toegepast in PDF bestanden.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.2.1 (NIVEAU A)

Bij focus

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Uitleg

Het doel van dit succescriterium is dat er geen onverwachte dingen plaatsvinden wanneer een gebruiker door de webpagina navigeert. Dit is belangrijk voor blinde mensen en mensen met een motorische beperking, die alleen het toetsenbord gebruiken. Ook voor mensen die een schermvergroter gebruiken, of voor mensen met een cognitieve beperking is het van belang.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.2.2 (NIVEAU A)

Bij input

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Uitleg

Pas je dit succescriterium toe, dan zorg je ervoor dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een bedieningselement voorspelbare gevolgen heeft. Met name mensen met een visuele beperking hebben hier baat bij.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.2.3 (NIVEAU AA)

Consistente navigatie

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te ondersteunen bij het navigeren op verschillende webpagina’s van een website. Mensen die slechtziend zijn en door middel van vergroting slechts een (klein) deel van de pagina zien kunnen bij toepassing beter voorspellen waar ze heen moeten scrollen. Ook mensen met een cognitieve beperking hebben baat bij goede toepassing van dit succescriterium.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.2.4 (NIVEAU AA)

Consistente identificatie

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is dat componenten die steeds terugkeren op verschillende pagina's binnen een website ook dezelfde functionaliteit hebben. Denk aan tekstuele links, grafische links, JavaScript objecten, formulierknoppen, enz. Mensen die een screenreader gebruiken of een cognitieve beperking hebben hier baat bij omdat het met name voor deze groep fijn is dat terugkerende functies zoals bijvoorbeeld een zoekfunctie op iedere webpagina op dezelfde plaats staat.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.3.1 (NIVEAU A)

Foutidentificatie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Uitleg

Dit succescriterium zorgt ervoor dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een bedieningselement voorspelbare gevolgen heeft.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 3.3.1

Voor dit succescriterium is het belangrijk dat duidelijk is wat de fout is.

1) Als bij een reactieformulier zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 niets ingevuld wordt, komt bij de verplichte velden een standaard tekst te staan: 'Dit veld is verplicht'.

Beter is de foutmelding specifieker te maken zoals bijvoorbeeld: "U heeft uw naam niet ingevuld", "U heeft geen (geldig) e-mailadres ingevuld". Een foutmelding bevat altijd een ontkenning in de zin, daarmee wordt duidelijk dat iets niet goed is.

2) Als je iets bestelt via de winkelwagen en je vult je persoonlijke gegevens niet in, verschijnt een zwevend veld met de tekst "Vul dit veld in". Dit is een melding die door de browser gegenereerd wordt. Het is niet duidelijk bij welk invoerveld deze instructie hoort. Voor verbetering kan het advies bij punt 1 gevolgd worden.

3) Als op de homepage niet het juiste datumformaat ingevoerd wordt bij de velden "Periode" verschijnt een foutmelding waar alleen staat dat het ongeldig is. Het wordt niet duidelijk wat het juiste formaat moet zijn. Een placeholdertekst voldoet niet als instructie,omdat deze verdwijnt bij typen.

4) Op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/login.php kun je inloggen op de Studiezaal.Als hier foutieve gegevens ingevoerd worden, komt boven de invoervelden de tekst 'Login mislukt' te staan.Het is niet duidelijk waarom het niet goed is. Is de gebruikersnaam niet goed ingevoerd, klopt het wachtwoord niet?

SUCCESCRITERIUM 3.3.2 (NIVEAU A)

Labels of instructies

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is dat, als er een handeling van de gebruiker nodig is, er een label of instructie staat. Dit gaat om de tekst op knoppen en om de tekst bij formulier-invoervelden. Goed toegepast is het duidelijk voor de gebruiker wat een knop doet, of wat hij in moet vullen in een formulier.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 3.3.2

1) Bij de zoekfunctie op de homepage wordt placeholdertekst gebruikt om het format aan te geven voor de twee velden voor "Periode".Deze instructie verdwijnt zodra men begint met typen. Daarnaast is het niet juist voor twee velden 1 visueel label te gebruiken.

Het advies is twee losse visuele labels te gebruiken voor het invoerveld "Periode van" en een voor het invoerveld "Periode tot" en in deze visuele labels aan te geven hoe de datum ingevuld moet worden. Of gebruik een toegankelijk kalender-element.

Het tweede inputveld is voorzien van een aria-label="Uitgavejaar tot datum" wat helemaal prima is. Bij het eerste inputveld ontbreekt een aria-label.

2) Als je een reactie wilt geven op bijvoorbeeld een archiefstuk uit de beeldbank, ontbreekt het teken '*' om een verplicht veld aan te geven, bij het veld waar de controletekst ingevuld moet worden.Het is goed dat er boven het formulier uitleg gegeven wordt over het *-teken.

SUCCESCRITERIUM 3.3.3 (NIVEAU AA)

Foutsuggestie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Uitleg

Met dit succescriterium maak je gebruikers duidelijk hoe ze een gemaakte fout in een formulier op kunnen lossen. Dit kan door een voorstel te doen hoe het formulierveld ingevuld moet worden. Mensen met een cognitieve beperking of mensen die blind zijn vinden het soms lastig om te begrijpen hoe ze een fout kunnen corrigeren. Een duidelijk voorstel kan daarbij helpen.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 3.3.4 (NIVEAU AA)

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • omkeerbaar - verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden
 • gecontroleerd - door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 • bevestigd - er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriterium is voorkomen dat er, door het verzenden van een formulier, een actie wordt uitgevoerd die grote gevolgen kan hebben voor de gebruiker als deze niet op dat moment kan worden teruggedraaid.

Uitkomst: Voldoende
PRINCIPE 4

Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologiën.

SUCCESCRITERIUM 4.1.1 (NIVEAU A)

Parsen

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Uitleg

Het gaat hier om programmeerfouten in de code van de website. De meeste browsers zullen deze er wel uit filteren, maar hulpsoftware is vaak zo ver nog niet. Mensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden als de code niet goed is ingericht. Het kan er zelfs toe leiden dat de hulpsoftware vastloopt.

Uitkomst: Voldoende
SUCCESCRITERIUM 4.1.2 (NIVEAU A)

Naam, rol waarde

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Uitleg

Het doel van dit succescriterium is dat voor alle interactieve elementen, de naam en de rol (en eventueel andere eigenschappen), bepaald kunnen worden door hulpsoftware. Het gaat om elementen zoals links, knoppen, formuliervelden, enz. Als er geen goede informatie is over de naam, rol en waarde van een component kan dit gevolgen hebben voor de werking van hulpsoftware.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 4.1.2

1) De drie bedieningselementen van bijvoorbeeld de video op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438 hebben geen tekst-alternatief waardoor de knoppen het voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijke naam hebben.

Dit geldt ook voor de bedieningselementen van geluidsfragmenten zoals bijvoorbeeld op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380

2) Als een archiefstuk besteld is komt dit in de winkelwagen terecht op pagina https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php. Er staat een <input> veld waar je het aantal aan kunt geven. Dit inputveld heeft geen label waardoor het inputveld geen naam heeft.

SUCCESCRITERIUM 4.1.3 (NIVEAU AA)

Statusberichten

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Uitleg

De bedoeling van dit succescriteriumg is ervoor te zorgen dat de rol of eigenschappen van statusberichten in de code is vastgelegd op een manier dat het werk van de gebruiker niet onnodig onderbroken wordt.

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen succescriterium 4.1.3

Daar waar foutmeldingen zijn aangegeven bij formulieren is er ook een duidelijk statusbericht via role="alert".Bij het formulier onder het bestelde item in de winkelwagen ontbreken foutmeldingen en is dus ook geen status aangegeven. Deze moeten toegevoegd worden, zoals ingericht bij bijvoorbeeld het reactieformulier onder een archiefstuk.

 1. Home - https://studiezaal.nijmegen.nl/
 2. Video - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=3650438
 3. Geluid - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=8-1&id=1911380
 4. Krant - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=11-1&index=1&imgid=366319261&id=302038206
 5. Foto - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=13-1&id=89398
 6. Inlog - https://studiezaal.nijmegen.nl/login.php
 7. Detailpagina archiefstuk - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=2383498457
 8. Filteropties - zoekresultaat - https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Archieven%20en%20archiefstukken/groep=Beeldbank/Vrij_zoeken=burchtstraat/f_filterCollectie=Beelddocument/pagina=1/aantalpp=20/?nav_id=3-0
 9. Winkelwagen - https://studiezaal.nijmegen.nl/winkelwagen.php
 10. Formulier reageer - aanvraag - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2128384736&nav_id=3-1&index=3
 11. Helppagina - Popup vanaf willekeurige pagina
 12. Zoekopdracht toegankelijkheid - https://studiezaal.nijmegen.nl/zoeken/groep=Bibliotheek/Vrij_zoeken=toegankelijkheid/aantalpp=20/?nav_id=5-0
 • HTML
 • CSS
 • WAI-ARIA
 • Javascript
 • DOM
 • Mozilla Firefox, versie 105 (primair)
 • Google Chrome, versie 105
 • Microsoft Edge, versie 105
 • IOS 15.7 op iPhone 12
 • Colour Contrast Analyzer
 • NVDA in combinatie met Mozilla Firefox