Datum:

Verkoop APN in het nieuws

In de krant de Gelderlander en bij Omroep Gelderland was een brief van APN aan de gemeente in het nieuws. In de brief geeft APN aan het jammer te vinden dat de onderhandeling over de verkoop van APN aan de gemeente is gestaakt. De gemeente heeft een reactie gegeven aan de Gelderlander en Omroep Gelderland die ook is gedeeld met de wijkvertegenwoordiging. Er is namelijk geen sprake van onderhandelingen. De verkoop aan de gemeente is nog steeds een optie, maar hiervoor is een goed en onderbouwd aanbod nodig. Zoals voor elk pand dat verkocht wordt aan de gemeente. Zodat het college en de gemeenteraad een beslissing kunnen nemen. Wanneer hierover meer bekend is, informeert de gemeente de omwonenden van APN. 

Reactie aan Gelderlander en Omroep Gelderland

“De gemeente Nijmegen is op 2 sporen in gesprek met APN. Het 1e spoor gaat over het voldoen aan de milieuwetgeving en het tegengaan van overlast. De gemeente – wethouder Wijnia – en APN zijn hierover structureel in overleg. Daarnaast is er op verzoek van APN gesproken over een mogelijke verhuizing of verkoop van het bedrijf aan de gemeente, het 2e spoor. Op 6 april 2022 heeft er een kennismaking plaatsgevonden tussen wethouder Vergunst en APN hierover. Aankoop is een optie, maar onder de normale/gebruikelijke voorwaarden zoals dat voor iedere aankoop geldt. Na afloop van het gesprek is afgesproken dat het nog een vervolg krijgt. Daarom zijn wij verbaasd over de timing, inhoud, en toonzetting van deze brief. We betreuren dat APN de brief ook direct met de media heeft gedeeld omdat omwonenden dit nu in de krant moeten lezen en wij goede communicatie met hen en transparantie belangrijk vinden. We hadden ze liever zelf (via de wijkvertegenwoordiging) geïnformeerd.”