Datum:

Hercontrole minimalisatieplicht Zeer Zorgwekkende Stoffen

Op 24 november 2021 stuurde ODRN APN een brief. Daarin stonden de resultaten van de hercontrole op de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De asfaltcentrale is namelijk verplicht om zo min mogelijk ZZS uit te stoten. Uit deze controle bleek dat APN onvoldoende laat zien dat zij zich houdt aan de minimalisatieverplichting. ODRN gaf APN 6 weken tijd om dit aan te passen. U leest hier meer over in de brief Zeer Zorgwekkende Stoffen