Datum:

Meting APN

Op 24 september 2021 is gemeten hoeveel PAK's uit de schoorsteen bij APN komen. In opdracht van APN voerde een gecertificeerd bedrijf de meting uit. Inspecteurs van de ODRN waren hierbij aanwezig. Zij  controleerden op dat moment de grondstoffen.

Het rapport met de resultaten van deze meting heeft geen directe gevolgen voor mogelijke handhaving bij APN. De ODRN beoordeelde het rapport van de PAK's meting van APN. Uit die beoordeling bleek dat de werkwijze bij de meting op 24 september niet overeenkomt met de regels (voorschriften) die gelden. Hierdoor kon niet worden beoordeeld of er ook echt werd voldaan aan de norm voor PAK's. Het is mogelijk dat de meetresultaten lager zijn dan de echte uitstoot. De gemeente neemt het rapport daarom alleen ter kennisgeving aan.