Datum:

Overzicht handhavingsdocumentatie APN 2011-2021

Het toezicht op, en de handhaving van asfaltcentrale APN in Nijmegen-West is vastgelegd. In dit overzicht staan brieven, onderzoeks- en meetrapporten en bezoekverslagen die gaan over dit onderwerp. De documenten laten over 10 jaar zien welke controles bij het bedrijf zijn uitgevoerd. En hoe toezichthoudende en handhavende organisaties en het bedrijf zelf daarop reageerden.