Datum:

Inventarisatie vergunningplichtige bedrijven luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen stelde op 16 november 2021 het rapport 'Inventarisatie relevante bedrijven met luchtemissie West en Weurt' vast. Het rapport geeft een beeld van de uitstoot door bedrijven in Nijmegen-West en Weurt. Uit de inventarisatie blijkt dat op het bedrijventerrein 34 bedrijven invloed hebben op de totale uitstoot in het gebied:

  • 15 bedrijven zijn vergunningplichtig en belangrijk als het gaat over uitstoot
  • 7 van deze 15 bedrijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
  • De andere 8 bedrijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie
  • De verder in het rapport genoemde bedrijven hebben minimale uitstoot.  

Dit rapport is onderdeel van een politiek voorstel (motie) dat op 27 januari 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. Het andere deel van dit politiek voorstel is opgenomen in het meetplan luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt en wordt uitgevoerd in 2022. Wij betrokken ook verschillende wijkorganisaties bij dit plan.