Datum:

Informatiebijeenkomst voor bewoners op 24 en 25 januari

Op 24 en 25 januari 2022 heeft gemeente Nijmegen een online informatiebijeenkomst georganiseerd om bewoners van Nijmegen-West en Weurt meer te vertellen over de stand van zaken rondom luchtkwaliteit. In drie presentaties is informatie gegeven over de situatie van de bedrijven op het bedrijventerrein. Over de uitbreiding van de metingen van luchtkwaliteit in de leefomgeving. En waar de bewoners deze meetgegevens straks kunnen zien. Ook is door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) meer verteld over de handhaving van milieuregels en afhandeling van klachten. Hieronder leest u een kort verslag van de avond. Ook zijn alle vragen en antwoorden die gesteld zijn verzameld. 

Verslag informatieavonden Nijmegen-West en Weurt 

Maandag 25 en dinsdag 25 januari 2022

Wilt u de presentatie van deze informatieavond terugkijken? Stuur dan een e-mail naar luchtwest@nijmegen.nl

Aantal aanwezigen maandag: 142
Aantal aanwezigen dinsdag: 80 

Gespreksleider - welkom 

Met deze informatieavonden willen we bewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actualiteiten. Deze avonden zijn georganiseerd naast de informatie die te vinden is op de website nijmegen.nl/luchtwest en de updates per e-mail. Marjolein wijst erop dat gezondheid geen thema is voor deze avonden, hier komt een aparte avond voor samen met de wijkvertegenwoordiging en de GGD. Er is vooraf de mogelijkheid geweest om vragen te stellen. Zoveel mogelijk vragen worden tijdens de avonden beantwoord. Alle vragen die vooraf gesteld zijn en de vragen uit de chat worden krijgen schriftelijk een reactie. Deze worden met u gedeeld per e-mail en op de website geplaatst. Het doel van de avonden is informeren.  

Wethouders Piet de Klein & Jan Wijnia - aftrap 

De wethouders vertellen dat we de situatie en luchtkwaliteit rondom bedrijventerrein TPN-West al jarenlang in de gaten houden. Tijdens de bewonersavonden in september 2021 vertelden we over de verschillende bronnen van luchtvervuiling: verkeer, scheepvaart, industrie en houtstook. Vanavond besteden we vooral aandacht aan industrie en APN. Wij delen ook uw bezorgdheid, iedereen heeft recht op schone lucht en daar werken we aan. Het is ons doel om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. We willen in transparantie alles bespreken. De twee gemeenten trekken hierin samen op, maar we werken ook nauw samen met de ODRN en met de provincie Gelderland. 

Projectleider gemeente Nijmegen - luchtkwaliteit en bedrijven in Nijmegen-West en Weurt 

De projectleider vertelt over hoe we werken aan het uitvoeren van de motie die is aangenomen op 27 januari 2021. Ook vertelt hij over het inventarisatierapport relevante bedrijven met luchtemissie. Hierna komt asfaltcentrale APN uitgebreid aan bod. Als laatste gaat hij in op de vervolgstappen in het dossier luchtkwaliteit. 

Adviseur luchtkwaliteit gemeente Nijmegen - meetplan luchtkwaliteit in de omgeving

Als eerste geeft Henk een terugblik op de bewonersavonden in september 2021. Daarna licht hij het nieuwe meetplan toe. Wat werd er al gemeten en wat gaan we extra meten? Ook geeft hij een stand van zaken per stof. Als laatste geeft hij een vooruitblik op de resultaten en hoe deze eruit komen te zien. 

ODRN - omgevingsdienst Regio Nijmegen

De ODRN geeft uitleg op wat zij precies is, voor wie de ODRN werkt en wat de missie van de ODRN is. Ook is verteld hoe de omgevingsdienst te werk gaat en welke taken ze uitvoeren. Verder wordt dieper ingegaan op het proces van toezicht en handhaving en de landelijke handhavingsstrategie (LHS)en hoe er met klachten wordt omgegaan. Als laatste wordt uitgelegd waarom transparantie belangrijk is en hoe hiervoor gezorgd wordt.