Datum:

Bedrijven met uitstoot onder verantwoordelijkheid provincie

U lees hier het "Overzicht luchtemissies van provinciale bedrijven in Nijmegen-West en Weurt (pdf 592 KB)" van de provincie. Dit rapport gaat over de uitstoot van bedrijven in Nijmegen-West en Weurt die onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Samen met het gemeentelijk rapport over de inventarisatie van bedrijven met uitstoot hebben we een beeld van de bedrijven met relevante uitstoot in Nijmegen-West en Weurt. 

Uit het onderzoek van de provincie blijkt dat bij één bedrijf actie nodig was, namelijk bij RWZI Nijmegen in Weurt. Omdat zij ruw biogas verbranden en er nog niet bekend is of bij de verbranding van dit gas Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vrijkomen. En hoeveel dit er zijn. Daarom wordt door de provincie in het eerste kwartaal van 2022 een meting uitgevoerd.

Verder loopt er op dit moment een handhavingstraject voor de Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG). Tijdens de laatste meting bleek dat zij te veel Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) uitstoten. De provincie controleert de ijzergieterij gemiddeld 3 keer per jaar. Zijn er overtredingen? Dan lossen zij deze vaak na een eerste aanschrijving op.  

Bij het rapport hoort ook een statenbrief (pdf 153 KB) van de provincie. In deze brief informeert de provincie de Provinciale Staten over de rapportage luchtemissie bij bedrijven in het gebied Nijmegen-West en Weurt die onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen.