Datum:

Brief aan raad rapport ‘Luchtkwaliteit en gezondheid in Gelderland’

Op 1 maart 2022 is het rapport ‘Luchtkwaliteit en gezondheid in Gelderland’ openbaar gemaakt. Dit is een rapportage van de drie Gelderse GGD’en over de luchtkwaliteit in Gelderland in 2019 en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. De rapportage geeft handvatten aan gemeenten en de provincie hoe zij kunnen zorgen dat inwoners van Gelderland minder vervuilde lucht inademen. Met de aanbiedingsbrief (pdf) informeert het college de gemeenteraad actief over de GGD-rapportage en geeft het de samenhang en het proces in hoofdlijnen aan ten aanzien van andere ontwikkelingen op luchtkwaliteitsgebied.

Lees hier meer over het GGD rapport.