Datum:

Brief aan raad voortgang luchtkwaliteit en bedrijven Nijmegen-West en Weurt

Deze raadsbrief (pdf) gaat in op de luchtkwaliteit en industriĆ«le bedrijven. Voor het gebied Nijmegen-West en Weurt zijn stappen gezet voor meer schone Nijmeegse bedrijven met behulp van de instrumenten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Het college beschrijft de stand van zaken, de genomen stappen en de vervolgstappen voor 2022 tot de zomerperiode 2022.