Datum:

Hercontrole ODRN voor gebruik gemodificeerde bitumen

Op 7 april 2022 heeft de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) een hercontrole uitgevoerd bij asfaltcentrale APN op het gebruik van gemodificeerde bitumen. Gemodificeerde bitumen zijn een soort bindmiddel voor de productie van asfalt. Het zorgt ervoor dat het asfalt flexibeler en stabieler is en langer goed blijft. Deze controle is nu uitgevoerd omdat er op 27 december 2021 een last onder dwangsom is opgelegd. In deze last onder dwansom staat dat gemodificeerde bitumen en de schuimbitumen-unit tot 31 maart 2022 gebruikt mogen worden en daarna niet meer. ODRN heeft per brief (pdf, 70 kb) de uitkomsten van deze controle aan de asfaltcentrale gemeld. Uit de laatste controle blijkt dat er inderdaad geen gebruik wordt gemaakt van gemodificeerde bitumen en dat de schuimbitumen-unit ook niet meer wordt gebruikt. De ODRN zal hercontroles blijven uitvoeren.